ویدئوهایی از مرد بودن – 2


ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم. این چند ویدئوی کوتاه از اعمال ما مردان، ثابت می کند که بعد از رخت بستن جنگ از روی زمین، ما مردان، همچنان باید ریسک و رقابت را در وجودمان زنده نگه داریم.

More from مرد روز
خصوصیات جذابیت مردانه در ۹ کشور دنیا
یونان چون میانگین قد مردان کشور زیر ۱۷۰ سانتیمتر است قد بلند...
Read More