ویدئوهایی از مرد بودن – 2


ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم. این چند ویدئوی کوتاه از اعمال ما مردان، ثابت می کند که بعد از رخت بستن جنگ از روی زمین، ما مردان، همچنان باید ریسک و رقابت را در وجودمان زنده نگه داریم.

More from مرد روز

صدای وزش باد در مریخ را بشنوید

مریخ نورد ناسا بعد از فرود موفقیت آمیز، صدای وزش باد مریخ...
بیشتر بخوان