ویدئوهایی از مرد بودن – 2


ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم. این چند ویدئوی کوتاه از اعمال ما مردان، ثابت می کند که بعد از رخت بستن جنگ از روی زمین، ما مردان، همچنان باید ریسک و رقابت را در وجودمان زنده نگه داریم.

More from مرد روز

روسپی‌ها نگهدارنده راز مردان

  محقق دانشگاه هاروارد  Niobe Way و نویسنده کتاب « رفاقت پسرانه و...
بیشتر بخوان