اشتباهات مهم در حین اصلاح ابروهای مردان


اندک اندک جمع اصلاح کنندگان ابرو در بین مردان بیشتر می شود ولی به همان نسبت اشتباهات مردان در حین اصلاح و نظافت ابرو نیز افزایش یافته است. اینها نکاتی است که بهتر است بدانید و رعایت کنید:

مقدار فاصله بین ابروهای پیوسته

بعضی از مردان ابروهای به هم پیوسته دارند و خیلی از سلمانی ها مثلا نمی دانند اگر فاصله بین دو ابرو را زیاد بگیرند باعث پهن تر دیده شدن صورت می شود یا تعادل صورت به هم خواهد خورد.

دفعه بعد سعی کنید پهنای استخوان دماغ تان (بینابین دو چشم) را با انگشت اندازه گیری کنید و همان مقدار، بین ابروهای به هم پیوسته فاصله ایجاد کنید.

ابروی مردان نباید کمانی باشد

اصلاح، زدودن موهای کج و ماوج و کم پشت کردن ابرو فرق دارد با ایجاد کمان ابرو … ابروی کمانی متعلق به زنان است. به صورت شان ظرافت زنانه می دهد. ابروی مردان تا سر حد ممکن باید خطی و مستقیم باشد

تیغ زدن یا موم انداختن ممنوع

تیغ زدن و چیدن مو از طریق موم را فراموش کنید چون خالی و عریانی هر نقطه ابرو، سریع جلب توجه ناخواسته می کند. مردان بهتر است اصلاح ابروی شان محسوس نباشد. جذابیت مردان بهتر است حالت طبیعی داشته باشد.

دچار ابروهای نازک نشوید

اصلاح و تیغ زدن و وسواس بیش از حد منجر به کشیده شدن موهایی در ابرو می شود که نمی خواستید. شاید وقتی جوانتر هستید موهای قطور دوباره ظاهر خواهند شد. ولی از میانسالی به بعد موهای درشت ابرو دوباره به همان بزرگی، ایجاد نمی شوند.

 ساده ترین راه اصلاح ابرو

با برس یا شانه، موهای ابرو را به سمت بالا بکشید و با قیچی نوک موهایی که خورده شده یا نامرتب است را قیچی کنید. موچین باید از موهای قطور و بلند تر ابرو، فاصله بگیرد.

 

Here’s How You Should Fix Your Bad Eyebrows

http://www.menshealth.com/style/eyebrow-grooming

More from مرد روز
عکاس آلمانی و ثبت بدن لخت افراد عادی
عکاس آلمانی « جو شواب» برای گرفتن تصاویر سبکِ «بدن لخت» به...
Read More