قدم های موفق در تهیه واکسن سرطان

نزدیک به ۹ میلیون انسان هر ساله از سرطان می میرند و با وجود شیوه های بسیار متنوع مبارزه با این بیماری، از تعداد  مبتلایان به سرطان، کاسته نشده است.

 البته مرگ ناشی از سرطان در کشورهای ثروتمند به خاطر ابداع انواع درمان ها، کاهش یافته است. به عنوان مثال آخرین آمار امریکا حکایت از کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر مبتلایان دارد.

در زمینه گسترش راه های مبارزه با این بیماری، یکی از امیدهای  واقعی تهیه واکسن سرطان است. خبر جالب اینکه، دو تحقیق مهم برای تهیه واکسن برای سرطان، در آلمان و امریکا، مرحله اول آزمایشات تجربی را با موفقیت پشت سر گذاشتند. مرحله ایی که درمان واکسن سرطان بر روی چند انسان انجام شده است.

قرار اصلی این شیوه درمان از طریق ایجاد واکسن از سلول های سرطانی است. محققین آلمانی و امریکایی به طور مستقل، سلول های مرده سرطان پوست melanoma را به بدن خود همان بیماران سرطانی تزریق کردند. روشی که به هر فرد مبتلا اجازه می دهد سلول های دفاعی ضد همان سرطان را خودش تولید کند.

نیمی از مبتلایان بعد از حدود دو سال، اثری از سرطان در بدن شان مشاهده نشده است و نیمی دیگر نیز احتیاج به افزایش سیستم دفاع بدن  داشتند و آنها نیز قادر به کنترل سرطان گشتند.

این روش، یکی از  کم آسیب ترین ها است و می تواند به سرعت برای مقابله با انواع سرطان ها هم مورد استفاده قرار بگیرد. در مرحله دوم، مقدار داروها تنظیم یافته تر خواهند بود و تعداد افرادی که تحت مداوا قرار می گیرند  نیز بسیار زیاد خواهد شد.

More from مرد روز
دو عکس نانهفته ولی ناپیدا از زیبایی زنانه
عکاسی بدن لخت می تواند تبدیل به حسی جادویی شود اگر بتواند...
Read More