عکاس اتریشی: عکاسی از آدم با لباس، خود واقعی شان نیست

عکاس اتریشی گونتر آکلیتنر معتقد است آدمها وقتی لباس به تن دارند عکس شان صمیمی و واقعی نیست چون هر انسان با انتخاب لباس، در حقیقت دارد یکی از نقش هایی که فکر می کند درست است را در زندگی بازی می کند. من برای ثبت زیبایی واقعی آدمها به عکاسی بدن لخت روی آوردم.

Image source
https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZAzTVZLI8uzv409Kued57vxjg7WkGVcOBy

https://www.eikonas.net/portfolio

در اینستاگرام
https://www.instagram.com/eikonas/

More from مرد روز
اعتراضِ مردان عظیم الجثه فوتبال امریکایی به خشونت در خانواده
دهها بازیکن ورزش فوتبال امریکایی که مشخصه اصلی بازی و قابلیت شان...
Read More