عکاس اتریشی: زیبایی بدن زن حد ندارد

عکاس اتریشی Günther Achleitner معتقد است عکاسی از آدمها وقتی لباس به تن دارند صمیمی و واقعی نیست چون با لباس شان در حقیقت یکی از نقش هایی که فکر می کنند درست است را در زندگی بازی می کنند. خود اصلی شان نیستند. من برای ثبت زیبایی واقعی است که به عکاسی پرتره بدن لخت روی آوردم.

Image source
https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZAzTVZLI8uzv409Kued57vxjg7WkGVcOBy

https://www.eikonas.net/portfolio

در اینستاگرام
https://www.instagram.com/eikonas/

More from مرد روز

سعی کنید به این زن و شوهر اسرائیلی حسودی نکنید

[caption id="attachment_74112" align="aligncenter" width="724"] کمک می خواهی؟[/caption] مدام در رسانه ها از...
بیشتر بخوان