مرد عاشق بی قرار

سلام به سنگ صبور.

سلام به سنگ صبور. پسری ۲۵ ساله هستم که عاشق دختری در محل کارم شدم. از راه تلگرام غیر مستقیمبا پیامهای عاشقانه نیت خودم رو بهش گفتم. بعد هر چی اصرار کردم که بیاید و حضوری با هم صحبت کنیم نپذیرفت و به ناچار از همون تلگرام بهش گفتم و جوابش منفی بود!!!
 
برای من قابل درک و پذیرش نبود که دختر بسیار فهمیده ایی مثل اون که حتی یکبار به پیام‌های عاشقانه من ایمپالس منفی نفرستاده، یکباره بگه که «من پاسخم منفیه» شاید به قول امروزی ها داره طاقچه بالا میزاره و میخواد میزان پایبندی من رو بسنجه، با این حال میخواهم بروم و بصورت غیر منتظره در محل کار با عقل و احساس حرف دلم رو بهش بزنم. اگر نتیجه گرفتم که فبها؛ وگرنه باید چه کنم؟ هر لحظه که به زندگی بدون اون می اندیشم، زندگی رو همچون بیابانی بی حاصل میبینم.

مازیارعزیز

همه چیز نوشتی ولی دریغ از یک کلمه از ابراز علاقه او به تو… آن هم در دورانی که به قول خودت هر روز علاقه ات به او بیشتر می شد.

 دستپاچه و مستاصل نشو. نترس. تو تلاشت را کردی و خیلی هم دوست داشتنی است که صریح و مشخص احساسی که به او داری راگفتی. او حالا می داند. صبور و متین، حدود شش ماه منتظر بمان بدون هیچ نوع اصرار… همین که بداند آن دور و برها هستی و علاقه ات پایدار است کافی است. مرد باش. قوی، بزرگوار باش.

تو حق انتخاب داشتی و به احترام این حق و سلیقه، به او هم اجازه بده بر اساس خواسته های خودش، تصمیم بگیرد. کل ماجرا را به فال نیک بگیر. اینها همه شان می شود بخشی از هویت تو…

اگر خبری شد که عالی وگرنه جوانمردانه، به تصمیمش احترام بگذار و عبور کن…

منبع تصویر
LovePanky

Written By
More from بهمن
رقص عجیبِ هر کی بیوفته باخته
این رقص به نظر می آید مغشوش و بی نظم است ولی...
Read More