موفقیت زندگی زناشویی ربط زیادی به اعتقاد مشترک ندارد

15

سلام
من صابر ۲۴ ساله از تهران هستم که در خانواده ای بسیار مذهبی بزرگ شده ام. اما نزدیک به ۵ سالی است که از دین و مذهب کاملا جدا شده ام و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی بین من و خانواده و مشکل در تصمیماتی از قبیل ازدواج و غیره شده است.

خودم رو از هر لحاظی موفق میدونم و دارای شغل و در حال تحصیل هستم. اما برای تشکیل خانواده یا حتی دوستی با جنس مخالف شدیدا با مشکل مواجه هستم. جوری بزرگ شده ام که حتی در این سن هم نمیتوانم خودم به تنهایی فرد مناسب خودم را حتی برای دوستی هم که شده پیدا کنم و این مشکل آنقدر اذیت کننده شد که حتی حاضر شده ام خانواده مرا با فردی مذهبی مثل خودشان وصلت دهند. پیشنهاد می کنید با توجه به اعتقاداتم و شرایطی که گفتم چگونه فرد مناسب خودم را پیدا کنم؟

 

صابر عزیز

آدم ها و شیوه زندگی و خصلت های شان متکی بر چند عامل است ولی مذهبی بودن یا نبودن در محوطه زندگی، بخش خیلی مهمی نیست. دنیا پر است از زوج هایی که از مذاهب مختلف گرد هم آمده اند و یا حتی یکی شان معتقد است و دیگری نیست. دنیا در ضمن پر است از افرادی که اعتقادات مذهبی مشترک داشته اند و از هم جدا شده اند.

صابر عزیز، فردی که می خواهی با وی وصلت کنی بهتر است در درجه اول جذاب و مطبوع باشد و خصلت ها، سازگاری، مسئولیت پذیری و سطح شعورتان با هم همراه باشد؟.

همه ما در این فرصت زندگی، با هر منطق و هشیاری که داریم مشغول تطبیق با جهان هستیم. بی خدا و با خدا بودن شاید در محیط سیاسی و مذهبی شده ایران در ظاهر مهم باشد ولی مهربان بودن، به همدیگر احترام گذاشتن و پذیرفتن شخصیت کلی همدیگرمهم هستند.

اگر در شبکه خانوادگی، فرصت یافتن یک همسر میسر است کوتاهی نکن ولی یادت باشد چون تجربه نداری دقت بیشتری به خرج بده و در صورت امکان وقت بیشتری برای شناخت همدیگر ایجاد کنید. به خودت فرصت بده با بیش از یک نفر آشنا شوی بدون اینکه قول اولیه ایی به هیچکدام در مراحل آشنایی بدهی …

Written By
More from بهمن
زنم از من جدا می شود اگر …
مجله مردانه محترم. من یک مرد 32 ساله هستم که فکر می کنم...
Read More