اغلب ما انسانها از جمع تابعیت می‌کنیم


ما فکر می کنیم که رفتار و افکار ما تحت کنترل خودمان است اما اگر از روانشناسان اجتماعی بپرسید نظرشان فرق دارد. روانشناسی اجتماعی می گویدواقعیت این است که همه ما به شدت از دیگران تاثیر می گیریم.

یک گروه از افرادی که نظرات مشابه دارند نه تنها مدام در حال تاثیرگذاری بر نگاه و نظر همدیگر هستند بلکه به عقاید همدیگر قدرت و شدت بیشتری می بخشند.

برای مثال اگر عده ایی فرانسوی که به رئیس جمهورشان علاقه دارند و کمی هم از امریکایی ها بدشان می آید اگر با هم در باره این دو موضوع حرف بزنند تاثیر احساسات تائید شده در جمع باعث می شود بیشتر از قبل، رئیس جمهور خود را دوست داشته باشند و بیشتر از قبل از امریکایی ها بدشان بیاید.

از نظر روانشناسان اجتماعی، اغلب ما انسانها از جمع تابعیت می کنیم چون از تایید همگانی – the principle of social proof برخوردار است.  اکثریت بشر، نحوه شمردن اسکناس ها، مقدار سرعت ماشین مان در بزرگراه یا نحوه خوردن برنج بر سر میز مهمانی را بر اساس رفتاری که مورد تایید همه است انجام می دهیم.

در یک تحقیق، به بازدیدکنندگان یک پارک جنگلی اخطار داده شد که خیلی از آدمها قطعات چوب بسیار با ارزش فسیلی و سنگ شده را می ربایند. بازدیدکنندگان در مسیر خود متوجه تابلویی می شوند که رویش نوشته هر روز ۱۴ تن قطعه درختان فسیل شده از پارک دزدیده می شود.

در همان تحقیق، برای یک گروه دیگر از بازدیدکنندگان پارک صحبتی از دزدی قطعات درختان فسیلی نمی شود و تابلویی نیز در پارک نصب نشده است که دزدیدن قطعات چوب فسیلی را یادآوری کند.

نتیجه تحقیقات از دو گروه بازدیدکننده نشان داد آنها که از دزدی چوب ها توسط عده کثیری مطلع شده بودند یک سوم بیشتر از بازدیدکنندگان بی اطلاع، از قطعات فوق دزدیده بودند. دلیل اصلی اش هم این بود که « چون همه می دزدند پس دزدیدن عادی و نرمال است » که همان اصل تائید همگان است.

ما از دیگران تاثیر می گیریم چون  یک جامعه پیچیده انسانی نیاز به تصمیماتی دارد که اگر بدانیم قبلا تجربه عمومی موفق داشته است خیلی از کارها آسانتر و سریعتر پیش خواهد رفت. ما از فرمول  محاسبه، راه های میانبر یا شگردهای دیگران بر اساس اصل تائید همگانی، بهره می بریم.

به قول فیلسوف و ریاضی دان معروف Alfred North Whitehead تمدن وقتی پیشرفت می کند که:« بر تعداد اعمال و روش هایی که همه بتوانند بدون فکر کردن و تصمیم گرفتن، انجام دهند افزوده شود » اعمالی مثل جلو چراغ قرمر ایستادن یا از صف، پیروی کردن و …

بر اساس «اصل تائید همگان» است که شرکت ها برای تبلیغ کالاهای شان، شعار « پر بیننده ترین، پرفروش ترین و …» سر می دهند. چون اگر همه می بینند و می خرند پس باید خوب باشد.

اجداد باستانی ما به این دلیل بقای نسل بشر را حفظ کرده اند چون از همدیگر تقلید کرده اند و سنت هایی که تجربه موفق داشته است را به راحتی پذیرفته اند. افردی که از گروه تبعیت می کنند و مثل بقیه نوع سمی یک میوه را نمی خورد شانس بقای خود و قبیله اش را افزایش می دهد.

کوتاه آمدن و پذیرفتن سلیقه جمع، باعث می شد که فرد تک نیفتد چون جدا ماندن و انکار اصول تائید شده، مصادف بود با مرگ حتمی … دنیای قدیم وحشی و نامطمئن و بدون پیشبینیبود. ما همیشه در معرض شکار شدن بودیم ضعف طبیعی ما فقط به کمک همیاری اجتماعی کمی قدرت می یافت. ما یاد گرفتیم که بقای ما در گروه حرف شنوی از جمع است.

ما هر چه قوی تر شدیم و ابزار تولید و دفاع بهتری ساختیم بر فردگرایی و استقلال ما افزوده شد. ولی روانشناسی وجود ما بر اساس یک سیمکشی باستانی تبعیت از جمع ساخته شده است.

 

The Science Behind Why People Follow the Crowd
https://www.psychologytoday.com/blog/after-service/201705/the-science-behind-why-people-follow-the-crowd

References

Bandura, A., Grusec, J. E., & Menlove, F. L. (1967). Vicarious Extinction of Avoidance Behavior. Journal Of Personality And Social Psychology, 5(1), 16-23. doi:10.1037/h0024182

Cialdini, R. B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment. Current directions in psychological science, 12(4), 105-109.

Cialdini, R. (2007). Influence: The psychology of persuasion (Rev. ed. ; 1st Collins business essentials ed.). New York: Collins.

Coultas, J. C. (2004). When in Rome …. An Evolutionary Perspective on Conformity. Group Processes & Intergroup Relations, 7(4), 317-331. doi:10.1177/1368430204046141

Lee, D., & Hatesohl, D. (n.d.). Listening: Our Most Used Communication Skill. Retrieved September 8, 2014.

Moscovici, S., & Zavalloni, M. (1969). The group as a polarizer of attitudes. Journal Of Personality And Social Psychology, 12(2), 125-135. doi:10.1037/h0027568

Schkade, D., Sunstein, C. R., & Hastie, R. (2007). What Happened on Deliberation Day?. California Law Review, 95(3), 915-940.

More from ونداد زمانی
روحانی رهبر خواهد شد؟
در یونان باستان، پیشگویی های مهم اجتماع به صورت «اوراکل» که نوعی...
Read More