عکس روز – ورزشکاران و لحظه خطرناک

More from مرد روز

اتفاقات دوران کودکی، ساختمان ژنتیک ما را تغییر می دهد

[caption id="attachment_69944" align="aligncenter" width="656"] ESB Professional/Shutterstock[/caption] ژن انسان در حالت عادی در...
بیشتر بخوان