ارگاسم زنان برای مردان نیست

به عنوان یک مشاور جنسی مدام با زنانی در مطبم روبرو می شوم که تنها فکر و ذکرشان این است که به آنها بگویم چه کارهایی باید بکنند که به ارگاسم برسند. دلیل اصلی شان هم این است که می خواهند از احساس گناه و ناراحتی که برای مردان زندگی شان ایجاد می کنند خلاصی یابند.

برای همین روی سخنم با مردانی است که به دلیل تربیت یا توقعی که جامعه از آنها دارد اصرار دارند که شریک زندگی شان را حتما به ارگاسم برسانند.

خیلی از مردان نیت اصلی شان این است که برای زنی که همبسترشان است لذت فراهم کنند و طبیعتا نشانه اصلی رضایتمندی جنسی را ارگاسمِ وی می دانند.

بر اساس این نوع تلقین ها، رابطه زناشویی و هماغوشی تبدیل می شود به انجام  یک وظیفه که توسط جامعه و فرهنگ و تربیت بر آنها ابلاغ شده است.

برای مردان تشویش و نگرانی بیش از حد برای اجرای بهتر و کاملتر و اینکه باید شاهد ارضای زنان باشند خیلی ها را به زودانزالی می کشاند یا باعث رکود و عدم پایداری آلت تناسلی شان می گردد.

زنان هم به خاطر ایفای نقشی که گاهی آمادگی اش را ندارند دچار شرم و گناه می گردند چون متوجه ناراحتی شات می شوند. و می بینند که احساس خودکم بینی و تحقیر به آنها دست می دهد و  …

برای حل این مشکل شاید مردان نقش موثرتری خواهند داشت. اینها بخشی از اعمال ساده ایی است که اگر شما مردان رعایت کنید به نفع زندگی جنسی خودتاان و شریک تان خواهد بود:

اگر او به هر دلیلی نتوانست به اوج جنسی برسد عصبانی نشوید. با عصبانیت  یا اخم از اتاق بیرون نروید.

در حین هماغوشی مدام از او نپرسید  که آیا به اوج رسیده ایی؟ آیا آمدی؟

گفتگوی بعد از هماغوشی را به بازجویی در باره اینکه چرا تمام نشده است تبدیل نکنید.

به او نگویید که رضایت شما منوط به این است که او به ارگاسم برسد. یا به او نگوئید که با هیچ زنی این مشکل را نداشتم

به جای این واکنش ها که تاثیر معکوس دارد و بر تشویش، نگرانی و شرم شان می افزاید بهتر است یک محیط آرام و بی توقع را قبل و بعد از هماغوشی ایجاد کنید.

تجربه مشاوره های من ثابت کرده است که می توانید درست برعکس رفتار همیشگی تان را انجام دهید و محیط همبستری تان را آماده رضایتمندی جنسی و ارگاسم شریک جنسی تان تبدیل نمائید.

اگر او را دوست دارید و واقعا می خواهید تجربه جنسی خوبی با وی داشته باشد اصلا در باره ارگاسم وی حرف نزنید. به جای آن هر چقدر که بتوانید گفتگوی دو طرفه در باره نیازهای جنسی یا شیوه های تحریک همدیگر داشته باشید.

شما بهتر است نشان دهید از وجود وی لذت می برید و به اوج دلخواه تان می رسید و برای تان مهم است که هر همآغوشی برای وی به هر صورتی که برای او مطبوع است دلپذیر باشد.

به خودتان مدام یادآوری کنید که احساس غرور و میل مردانه تان از اینکه یک زن را به اوج رساندید فقط یک اتفاق دلپذیر برای شخص خودتان است.

برای مرد بهتر است این نیت و احساس به زن منتقل شود که از او لذت می برید و بدن و روح او را جذاب می یابید. یادتان باشد که ارگاسم زنان فقط چند ثانیه است ولی لذتی که از هماغوشی و تحریک جنسی او می برید می تواند خیلی خیلی بیشتر باشد. یک رابطه جنسی خوب و به یادماندنی وقتی اتفاق می افتد که به دور از توقعات فرهنگی و تربیتی، هر کدام تان فقط سعی کنید لذت ببرید و هر طور که طرف مقابل می خواهد به او لذت دهید.

Her Orgasm Is Not About You

More from ماهان طباطبایی
نظر یک فیلسوف در باره درخواست کمک
  بسیاری از آدم ها به دلایل مختلف و به طور ناگهانی...
Read More