عکس روز – فرانسه جذاب

زنی در ساحل Mare e Sol – عکاس Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty
بوسیدن رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش – عکس از  Philippe Wojazer / Reuters
More from مرد روز

دوقلو – دو بلو

امیدواریم توانایی ادامه این گزارش مصور از ایران را داشته باشیم. از...
بیشتر بخوان