عکس روز – فرانسه جذاب

زنی در ساحل Mare e Sol – عکاس Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty
بوسیدن رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش – عکس از  Philippe Wojazer / Reuters
More from مرد روز
جواب سنجش در باره کالری مواد غذایی
سنجش اول – مقدار انرژی که هر غذا تولید می کند کالری ها...
Read More