عکس روز – فرانسه جذاب

زنی در ساحل Mare e Sol – عکاس Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty
بوسیدن رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش – عکس از  Philippe Wojazer / Reuters
More from مرد روز
چهار اشتباه در شروع بدنسازی
برای به دست اوردن قدرت بهتر است تمرینات مربوط به مرکز ثقل...
Read More