عکس روز – فرانسه جذاب

زنی در ساحل Mare e Sol – عکاس Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty
بوسیدن رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش – عکس از  Philippe Wojazer / Reuters
More from مرد روز
عکاسی از آدم و حوا و هویت دوران سپری شده امریکا
ریچارد روتمن حدود ۱۰ سال از زندگی حرفه اش را صرف به...
Read More