عکس روز – فرانسه جذاب

زنی در ساحل Mare e Sol – عکاس Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty
بوسیدن رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش – عکس از  Philippe Wojazer / Reuters
More from مرد روز
مد روزمره پائیزی
پاییز در اغلب کشورها فرصت بازیگوشانه ای می دهد به لباس هایی...
Read More