عکس روز – فرانسه جذاب

زنی در ساحل Mare e Sol – عکاس Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty
بوسیدن رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش – عکس از  Philippe Wojazer / Reuters
More from مرد روز

امریکا بیش از ۳۰۰ هزار میلیونر دارد

در مجموع امریکا 304,118 میلیونر دارد و کالیفرنیا با بیش از ۴۵...
بیشتر بخوان