عکس روز – فرانسه جذاب

زنی در ساحل Mare e Sol – عکاس Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty
بوسیدن رئیس جمهور جدید فرانسه و همسرش – عکس از  Philippe Wojazer / Reuters
More from مرد روز

عکس روز – وسط دعوا، حلوا پخش می کند

[caption id="attachment_66286" align="aligncenter" width="1024"] در یکی از روز های مملو از زد...
بیشتر بخوان