عکس روز – مزه شراب زیر دریا

غواص فرانسوی از جعبه حاوی شراب هایی که برای یک سال زیر آبهای دریای مدیترانه بوده اند یکی بر می دارد. یکی از کمپانی های شراب سازی جنوب فرانسه، این پروژه تهیه شراب زیر دریا را انجام داده است تا به مزه جدیدی از شراب دست یابد.  عکاس Boris Horvat / AFP / Getty
More from مرد روز

در رختخواب از زنان نپرسید آیا ارگاسم داشته اند

دکتر Debby Herbenick از مدیران سلامت سکس در دانشگاه ایندیانای امریکا می گوید:...
بیشتر بخوان