عکس روز – مزه شراب زیر دریا

غواص فرانسوی از جعبه حاوی شراب هایی که برای یک سال زیر آبهای دریای مدیترانه بوده اند یکی بر می دارد. یکی از کمپانی های شراب سازی جنوب فرانسه، این پروژه تهیه شراب زیر دریا را انجام داده است تا به مزه جدیدی از شراب دست یابد.  عکاس Boris Horvat / AFP / Getty
More from مرد روز

هفت میلیارد جوجه مذکر در سال نابود می‌شوند

سالانه بیش از هفت میلیارد جوجه مرغ هایی که تخم مرغ نر...
بیشتر بخوان