نقشه سه بعدی جهان توسط دانشمندان ساخته شد

نتیجه گردهم آوری و محاسبه مسافت ۴ میلیون کهکشان  توسط ۳۰ موسسه علمی فیزیک و ستاره شناسی جهان موجب شد نقشه کاملی از جهان ۱۴ میلیارد ساله ما فراهم شود.

پروژه  اندازه گیری  گسترش جهان از ۲۰ سال پیش و با همکاری صدها دانشمند هوا فضا شروع شده است و بالاخره به کمک تکنولوژی هایی که مدام توسعه می یابند دانشمندان توانستند نقشه سه بعدی هستی را به تصویر بکشند.

یکی از دانشمندان فضافیزیک سوئیس  ۸ سال پیش مسیر پروژه را دستیابی به نقشه کامل هستی معرفی کرده است. تهیه نقشه و اندازه گیری نحوه و مقدار گسترش شدن مداوم  جهان از طریق مشاهدات تلسکوپ دیجیتالی eBOSS امکان پذیر گشته است.

© Agence France-Presse

Scientists Just Revealed The Largest-Ever 3D Map of The Universe, And It’s Glorious

https://www.sciencealert.com/astrophysicists-unveil-biggest-ever-3d-map-of-universe

 

More from مرد روز
زندگی برای بشر مدام بهبود می یابد
جنگ، تروریسم و خشونت، یک لحظه از روی تیتر خبرها برداشته نمی...
Read More