عکس روز – وسط دعوا، حلوا پخش می کند

More from مرد روز

افتخار می کنم سوئدی هستم

گوشه ای ازمصاحبه مجله « گفتگو» با معروف ترین بازیگر اسکاندیناویایی «...
بیشتر بخوان