غمگین بودن به نفع بشر است

از دید روانشناسان، انواع احساسات منفی، نقشِ هشدار دهنده را ایفا می کنند. برای همین در طی دوران بقای نسل انسان،  احساسات غمگینانه و نگران کننده  بیشتر از واکنش های شادیبخش بوده است.

شکی نیست که احساس افسردگی شدید و طولانی مدت، زندگی بعضی از انسانها را کاملا مختل می کند و علم روانشناسی با تمام وجود تلاش می کند که به این نوع افراد کمک کند. ولی از نظر روانشناسان، افسردگی خفیف و گذرا، یک رفتار تطبیقی برای روبرو شدن هر چه دقیق تر با موقعیت های نامساعد است.

1 – در حین ناراحت یا غمگین بودن، آدم‌ها سعی می کنند به جزئیات بهای بیشتری دهند. به ایما و اشاره ها توجه می‌کنند و اینها کمک می‌کند داوری شان، خطای کمتری داشته باشد.
 
2 – افراد غمگین و جدی کمتر هیجانزده می شوند. حواس شان کمتر پرت می شود. به این خاطر، فرصت می یابند کارهای شان را بهتر و کامل تر انجام دهند.
 
3 – افرادِ غمگین و بالطبع ساکت تر و به صداها حساس تر هستند. مزیتیکه اجازه می دهد نیت و ایده دیگران را بهتر جذب کنند و در انتقال ایده و نظرِ خودشان، موفق تر باشند. آنها در ضمن، توجه بیشتری به توقعات اجتماع، نشان می دهند. همین باعث می شود نسبت به رعایت حق دیگران، حساس تر باشند و رفتار عادلانه تری بروز دهند.
 
بازاربزرگ و سودآوری از تفریحات و انتشارات وجود دارد که کارشان شاد و خوشبخت نشان دادن افراد است. اصرار وسیعی در دنیای اقتصادی و بازار خدماتی وجود دارد که مردم را از غمگین بودن گریزان بسازد. تبلیغات سراسری که مدام می خواهد شادی مصنوعی بفروشند. می خواهد به شکل های مختلف، آدم ها را ناقص و زشت و تنها و غمگین نشان دهد تا مردم با خرید کالای شان به تعادل و شادی برسند. 

Why bad moods are good for you: the surprising benefits of sadness – Joseph Paul Forgas
Scientia Professor of Psychology, UNSW

https://theconversation.com/why-bad-moods-are-good-for-you-the-surprising-benefits-of-sadness-75402

IMAGE SOURCE

english.manoramaonline.com

More from مرد روز

اکثریت اسرائیلی ها رژیم آپارتاید می خواهند

به گفته روزنامه سراسری هاآرتص، نتیجه سنجشی که بر اساس مصاحبه با...
بیشتر بخوان