مردان هر چه افسردتر باشند، کمتر کمک می خواهند

در آخرین تحقیقاتی که روانشناسان استرالیایی منتشر کرده اند مشخص شد مردانی که از افسردگی شدید رنج می برند تمایل کمتری برای درخواست کمک و مداوا دارند.

به نظر می رسد نوع تربیت، فرهنگ و توقعی که از مردان  وجود دارد مردان را وا می دارد بیماری خود را یا انکار کنند یا بهای لازم به آن ندهند.

این در حالی است که متاسفانه درصد خودکشی مردان در جهان بیشتر از زنان است. درصد اعتیاد شان بالا است و ناهنجاری های رفتاری ناشی از انواع ناراحتی های روحی، مردان را به جرائم، تصادفات و زندانی شدن بیشتر، سوق می دهد.

مردان استرالیایی  که میانگین سن شان ۳۹ سال بوده است اکثر شان معتقد بودند ۵ ماه افسرده بودن، دلیل کافی ایجاد نمی کند که به فکر گرفتن دارو و درمان باشند.

اغلب آنها فکر می کنند افسردگی شان بدتر نمی شود. خیلی ها حتی نمی‌دانستند که امکانات درمانی برای مشکل‌ شان وجود دارد. خیلی‌های شان دوست ندارند افسردگی شان را اعلام کنند. اغلب شان ترجیح می دهند حتی در باره اش حرف هم نزنند.

مردان بهتر است متوجه این شرم و نگرانی هایی که با ان بزرگ شده اند باشند و بدانند که موانع فوق، باعث می شود از فرصت های درمانی و مشاوره برای افسردگی و سایر بیماری های اینچنینی گریزان باشند.

.

Men with the worst depression might also be the least likely to seek help ERIC W. DOLAN
http://www.psypost.org/2017/04/men-worst-depression-might-also-least-likely-seek-help-48852

More from سعید داورپناه
افزایش صد ساله های جهان
صد ساله های جهان قرنها پیش نایاب بودند. در اواسط قرن بیستم...
Read More