Kendrick Lamar و هیپ هاپ واقعی

هیپ هاپ و ترانه رپ امریکایی، گذشتهِ خیلی جالب تری داشته است. قرار اولش اعتراض بود و مرثیه خشمگینی در وصف زندگی سیاهان امریکا. موسیقی که وسیله ای شد برای ابراز احساس همه آنهایی که احساس طرد شدن می کردند. یکی از ترانه هایش سمبل مقاومت سیاهان معاصر امریکا شد.

مثل همیشه، هر پدیده جالب که خواسته یا ناخواسته، نبض زمانه خودش را در هر هنری به دست می گیرد هیپ هاپ نیز دیر یا زود توسط پول، شهرت از مسیر و خواستگاه اولیه اش دور شد. اما هیپ هاپ به خاطر قابلیتِ اعتراض، گاهی نماینده واقعی اش را پیدا می کند..

Kendrick Lamar یکی از آنها است. اشعارش مثل قدیم ها، سرشار است از موضوعات حاد زندگی سیاهان و همه تحقیری که دچارش می شوند و اجازه پر و بال نمی گیرند. ترانه های Lamar خوشبختانه صدها میلیون بازدید کننده دارد. تیم خوب و خلاقی برای تهیه ویدئو دارد که در نوع خود از بهترین کارهای تصویر سازی در دنیای موسیقی است.
.

 

 

 

KENDRICK LAMAR’S HOLY SPIRIT

More from مرد روز
رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا
رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره...
Read More