پنج شکل مختلف واژن

مجله جوانانه و پرخواننده انگلیسی Elite Daily در حین مصاحبه با یکی از مشهورترین آدم هایی که موی زائد بخش های خصوصی زنان را برطرف می کند متوجه می شود که وی بعد از سال ها کار و دیدن انواع واژن ها، قیافه ظاهری شان را به پنج نوع ( لاله ایی – عروسکی – پفی- پرده ایی- نعل اسبی)  تقسیم کرده است. این تقسیم بندی در باره خوب یا بد بودن واژن های متفاوت نیست و فقط اشاره به شکل آنها است.

These are the 5 type of vaginas (illustrations)

https://www.elitedaily.com/women/types-of-vaginas-bikini-waxer/1841255

http://en.protothema.gr/these-are-the-5-type-of-vaginas-illustrations/