پنج تحقیق در باره فوائد مشروبخوری جمعی

هزاران سال از تجربه مشروبخوری بشر می گذرد و همه می دانند بهترین خاصیت مشروب خوردن وقتی بروز می کند که با جمع صرف شود. مشروب، یخ های خجالت و غریبه بودن را می شکند و به افراد اجازه می دهد از بودن در کنار دوستان وعزیزان، لذت بیشتر ببرند.

تحقیق یکی از دانشگاه های امریکا سعی کرد جنبه های مثبت مصرف الکل در مهمانی و جمع را نشان دهد:

1 – الکل قادر است ما را در لحظه ایی که هستیم نگه دارد

در این تحقیق به دو گروه از شرکت کنندگان، دو نوع مشروب که یکی شان الکل نداشت دادند تا ببینند چه تغییری در رفتار و حالات صورت و حرکات شان ایجاد می شود. محققین متوجه شدند آنها که  مشروب نوشیده اند قادرند در همان لحظه خوشایند بمانند و به قول معروف« دم را غنیمت بشمارند»

2- الکل  قادر به مهار ترس نیست ولی باعث کاهش تشویش می شود

مصرف مقدار کمی مشروب، نمی تواند از ترس ما  بابت اتفاق  خطرناکی که حتما قرار است بیفتد جلوگیری کند. در جمعی که مشروب سرو می شود اعلام شد که حتما منتظر یک صدای بسیار گوشخراش و بلند باشند. نوشیدن مشروب باعث کاهش ترس شنوندگان نشد.

وقتی در این آزمایش به جمعی که کمی مشروب خورده بود گفتند ممکن است یک شوک الکتریکی خفیف نصیب شان شود، محققین پی بردند مصرف مشروب باعث شد اضطراب افراد برای دریافت شوک الکتریکی به حداقل برسد.

3- الکل زاویه دقت ما را محدود می کند برای همین متوجه خطر و نگرانی اطراف نمی شویم 

مصرف مقدار کمی مشروب، توجه ما را معطوف یک حس خوب می کند و در همان حیطه نگه می دارد. مغز چنان مشغول و مجذوب یک ماجرا نظیر حرف زدن یا گوش دادن می شود که انرژی برای نگران شدن در باره موضوعات دیگر را ندارد.

در این قسمت تحقیق، به گروهی از شرکت کندگان در آزمون گفتند بعد از دیدن مجموعه ای از تصاویر باید در باره اش حرف بزنند. آنهایی که مشروب خورده بودند چنان سرگرم دیدن تصاویر شدند که فرصتی برای نگرانی بابت سخنرانی نداشتند.

4 – الکل باعث افزایش رفاقت و احساسات مثبت می شود

روانشناسها به بخشی از یک گروه شرکت کننده در آزمون، کمی مشروب دادند و شروع کردند از آنها و بقیه فیلم گرفتن… انها در بازبینی و بررسی  متوجه شدند آنهایی که کمی مشروب نوشیده بودندراحت تر و دلبازتر از بقیه مشغول گپ و گفتگو و ایجاد دوستی بودند تا آنها که لب به مشروب نزده بودند.

5- مردان و برونگراها استفاده بیشتری از خواص اجتماعی الکل می برند

در یک گزارش مشابه، محققین متوجه شدند مردان و افراد برونگرا با نوشیدن مشروب، شخصیت اجتماعی شان پرانرژی تر و صمیمی تر می شوند و راحت تر از بقیه خوش و بش می کنند و در ایجاد دوستی و آشنایی، موفق تر هستند.

در پایان تذکر این نکته  ایمنی لازم است چون همه این خوصوصیات نشان می دهد که مغز ما و قدرت تشخیص ما تحت الشعاع الکل قرار می گیرد و برای همین، مطمئن ترین جا برای مصرف کمی مشروب، محیط  خانه، مهمانی ها و مشروب خوری ها است.

 

Five studies that help explain why social drinking is so rewarding – Christian Jarrett
https://digest.bps.org.uk/2017/03/10/five-studies-that-help-explain-why-social-drinking-is-so-rewarding/

The effects of alcohol on emotion in social drinkers
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796716301000

More from ماهان طباطبایی
همجنسگراهای ایرانی در یک آلبوم
یکی از مجموعه کارهای عکاس ایرانی – سوئیسی Laurence Rasti در حقیقت...
Read More