چرا بعضی از زنها سکس خشن را دوست دارند

علاقه به سکس خشن، در ساده ترین تعبیر، بازی ها و اداهایی است که موجب تحریک جنسی بعضی زنان می شود. پذیرش ضربات کوچک بر روی باسن شان، چنگ زدن و کشیدن خفیفِ موی سرشان، علاقمند بودن به بستنِ دست شان یا پوشاندن چشم شان در حین عشقبازی، از جمله اداهایی است که بعضی ها را تحریک می کند.

اصلا و ابدا منظور این نوع زنان پذیرش خشونت یا احساس تسلیم یا هر نوع فکر منفی نیست. این نکته نیز لازم است عنوان شود که اکثریت زنان اگر متوجه رفتار خشونت آمیز یا تحقیرامیز در مردان شوند به طور طبیعی تمایل جنسی شان بلافاصله فروکش می کند و رغبتی برای ادامه همبستری نشان نمی دهند.

به گفته متخصص  امور جنسی و استاد روانشناسی دانشگاه نیویورک، دکتر Zhana Vrangalova این نوع میل جنسی بیشتر از آنکه فکر می کنیم در بین زنان عمومیت دارد. بر اساس تحقیقات یکی دیگر از دانشگاه های امریکا، ۵۷ درصد زنان با ایده «ادای خشونت در حین عشقبازی» تحریک می شوند.

دنبال چرایی این مسئله و اینکه آیا این نوع زنان از نظر اخلاقی با دیگران فرق دارند نباید گشت. چون واقعا یک عمل خیلی خصوصی در حین  هیجانات جنسی است. خیلی از زنان باید شرط های اصلی نظیر حس اعتماد و حس عاشقانه و میل شدید برای خواستن یک فرد را داشته باشند تا خود را بی مهابا در اختیار دیگری قرار دهند.

سکس به ظاهر خشن در حقیقت نوعی بازی جنسی است و ربطی به بی احترامی به زنان ندارد. زنان این دوره و زمانه که به سختی و با پشتکار توانستند به موقعیت و احترام و استقلالی کمابیش برابر با مردان در جامعه دست یابند به این دلیل در اتاق خواب به خشونت پذیری تمایل نشان می دهند چون فقط و فقط باعث تحریک شان می شود.

 

Why Wanting Rough Sex Is More Common Than You Think
http://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a31879/rough-sex-november-2014/