حالت عشقورزی بر اساس سایز آلت تناسلی مردان – 1

اندازه آلت جنسی هر مرد و حتی گاهی مردان هر منطقه جغرافیایی به تغذیه، آب و هوا و مشخصات به ارث برده از اجدادشان بستگی دارد. سعی می کنیم هر بار بر اساس وضعیت آلت تناسلی متفاوت، یک نمونه از حالت عشقورزی متناسب را معرفی کنیم.

آلت مردانه شبیه فانوس دریایی

این نوع آلت مردانه، قامت مستقیمی دارد ولی هرچه به سمت کلاهک می رود قطرش نازکتر می شود.

برای آلت های شبیه فانوس دریایی، حالت جنسی قرار گرفتن در پشت، می تواند مناسبتر باشد.  چون دخول آلت در درون واژن در این موقعیت جنسی، آن هم فقط در ابتدا، ممکن است برای زنان کمی ناراحت کننده باشد. برای همین، آلت هایی که قطرشان در نزدیکی کلاهک، نازکتر است می توانند موقعیت مطبوع تری را فراهم کنند.

More from مرد روز

توصیه سلمانی دو گروه موسیقی راک برای ریش زدن در زمستان

خیلی از مردان عادت هایی برای ریش زدن پیدا می کنند و...
بیشتر بخوان