زنگ در ساخته شده از مجسمه یک مرد لخت و …

واقعا بسیاری از ما مردان در طول زندگی، لحظاتی را سراغ داریم که این چنین از در به خود پیچیده ایم

More from مرد روز

پنج پند زنانه برای مرد مجرد میاسال

جشن چهل سالگی ام را با دوستان عزیزم گرفتم. از شما و...
بیشتر بخوان