زنگ در ساخته شده از مجسمه یک مرد لخت و …

واقعا بسیاری از ما مردان در طول زندگی، لحظاتی را سراغ داریم که این چنین از در به خود پیچیده ایم

More from مرد روز

هشت فکر مسموم که بهتر است دور بریزیم

۱- تا ابد در این بن بست، گیر افتاده ام فکر می...
بیشتر بخوان