زنگ در ساخته شده از مجسمه یک مرد لخت و …

واقعا بسیاری از ما مردان در طول زندگی، لحظاتی را سراغ داریم که این چنین از در به خود پیچیده ایم

More from مرد روز

سیزده سال پیش «هیچ‌کس» از ایران کنونی گفت

خدا بيدار شو/ يه آشغال باهات حرف داره/ نکنه تو هم به...
بیشتر بخوان