عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

https://youtu.be/XHoy72oGPlw?t=20s

More from مرد روز
حکم قتل عمد حکومت اسلامی برای سه جوان وطن تائید شد
چین و چهار کشور اسلامی ایران، عربستان سعودی، مصر و عراق، بالاترین...
Read More