عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

More from مرد روز

نسبت طول انگشت با اندازه آلت تناسلی

بر طبق تحقیقات ثبت شده، معمولا اگر انگشت حلقه از انگشت اشارهِ...
بیشتر بخوان