نرهایی که در طبیعت، یواشکی پدر می‌شوند

در دنیای حیوانات، برای نرهایی که قد و قامت شان کوچکتر از بقیه همنوعانش است راه های متفاوتی برای  ادامه نسل وجود دارد که Sneaking behavior in males از جمله آنها است.

از ۵۰ سال پیش، محققین حدود ۲۰۰ نوع از نرهای مختلف را شناسایی کرده اند که به طور « یواشکی» پدر می شوند.

اورانگوتان سوماترایی رسما دو نوع  نر دارند. یک نوعش قیافه مردانه با یال و کوپال و بدن درشت دارد و نوع دیگر صورتش تا ۲۰ سال بعد از مرد شدن، همچنان بچه گانه می ماند. مردان درشت روی درخت می نشینند و ماده ها معمولا آنها را انتخاب می کنند. نرهای یواشکی با بدن و صورت  کوچکتر در روی زمین ماده های تنها را گیر می آورند و حامله می کنند.

در نوعی از ماهی تالاب های شمال مکزیک، سهم اصلی بارور کردن تخمکِ ماهی های ماده به نرهای درشت تر می رسد. اما طبیعت برای ادامه بقای نرهای کوچکتر و افزایش این نوع ماهی و تنوع شان، تدبیری اندیشیده است.

نرهایی کم جثه وقتی که ماده ها، تخمک های شان را روی تخته سنگ های زیر آب قرار می دهند تا ماهی نر بزرگ، آنها را بارور سازد درست در لحظه رها شدن تخمک از ماده، با سرعت به روی آنها شیرجه می زنند و با آلت برجسته با اسپرمی که قابل روئیتِ نیست تخمک ها را بارور می سازند.

نوعی سوسک شاخدار وجود دارد که بعضی از نرهای آنها، به خاطر ژن سالم تر یا تغذیه بهتر، از شاخ بسیار بزرگی برخوردار می شوند که هم در جذب ماده ها موثر هستند و هم در دفع نرهای رقیب… اما نرهای کوچک یواشکی» از فاصله دورتر، راهروی کوچکی درست می کنند که نر شاخدار را دور می زند و از زیر زمین به لانه ماده می رسند و کارشان را انجام می دهند و می روند.

یک نوع خر وحشی در حوالی تبت وجود دارد که معمولا در جمع نرهای گروه نیستند. تحقیقات نشان داده است که این نوع خر وحشی، گروهی تشکیل می دهند که به نرهای گذرا معرف هستند. این نوع نر ها به سرعت و در یک فرصت بسیار کم، و البته بعد از مدتها کمین  و منتظر فرصت مناسب بودن، به ماده دسترسی می یابند و سریع کارشان را انجام می دهند.

یک نوع از ماهی نر سلمون وجود دارد که انتقال اسپرم شان به خاطر کوچک بودن بدن شان از شانس کمتری برخوردار است ولی درست به همین دلیل، طبیعت آنها را مسلح به داشتن اسپرم های کرده است که قدرت بارورسازی شان بیشتر از نرهای درشت تر در این گروه هست.

بعضی از نرها در شرایط نامساعد و نابرابری که نرهای درشت ایجاد می کنند خود را به شکل  ماده ها در می آورند تا دور از چشم نرها، درست سر بزنگاه، کار خودشان را انجام دهند و از محوطه خطر فرار کنند. ماده ها در بیشتر مواقع با این رسم تولید مثل یواشکی همراهی می کنند چون طبیعتا، تنوع آمیزش ژن ها، باعث تولید بچه های تطبیق یافته تر و بهتر می شوند.

Sneaky fish darts past macho male to fertilize eggs

Sneaky male kiangs and their shifty courting strategy

http://io9.gizmodo.com/natures-sneakiest-males-and-how-they-win-where-alpha-m-1678927415

More from ماهان طباطبایی
انسانها، عرق‌خوری را از میمون‌سانان به ارث برده‌اند
هر ساله بیش از ۶۵ میلیارد گالن الکل توسط بشر مصرف می...
Read More