فرصت های یواشکی حیوانات نر، برای پدر شدن

در دنیای حیوانات، برای آنها که قد و قامت شان کوچکتر از بقیه همنوعانش است راه های متفاوتی برای بقا و ادامه نسل وجود دارد که Sneaking behavior in males از جمله آنها است.

برای مثال، در نوعی از ماهی استوایی در تالاب های شمال مکزیک، سهم اصلی بارور کردن تخمکِ ماهی های ماده به نرهای درشت تر می رسد. اما طبیعت برای ادامه بقای نرهای کوچولوها و افزایش این نوع ماهی و تنوع شان، تدبیری اندیشیده است. این نرهایی که پهلوان و قلدر نیستند وقتی که ماده ها، تخمک های شان را روی تخته سنگ های زیر آب قرار می دهند تا ماهی نر بزرگ، آنها را بارور سازد درست در لحظه رها شدن تخمک از ماده، با سرعت به روی آنها شیرجه می زنند و با آلت برجسته با اسپرمی که قابل روئیتِ نیست تخمک ها را بارور می سازند.

نوعی سوسک شاخدار وجود دارد که بعضی از نرهای آنها به خاطر ژن سالم تر یا تغذیه بهتر، از شاخ بسیار بزرگی برخوردار می شوند که هم در جذب ماده ها موثر هستند و هم در دفع نرهای رقیب… اما نرهای کوچک یا معمولی، از استراتژی « یواشکی» استفاده می کنند به این صورت که از فاصله دورتر راهروی کوچکی را درست می کنند که نر شاخدار را دور می زند و از زیر زمین به لانه ماده می رسند و کارشان را انجام می دهند و می روند.


نوعی خر وحشی در حوالی تبت وجود دارد که در جمع نرهای گروه، خود را در معرض دید ماده ها قرار نمی دهد تا انتخاب شود و نه از سیستم  قلدر بودن و رقابت با بقیه نرها استفاده می کند. تحقیقات نشان داده است که این نوع خر وحشی، گروهی تشکیل می دهند که به نرهای گذرا معرف هستند. این نوع نر ها به سرعت و در یک فرصت بسیار کم، و البته بعد از مدتها کمین  و منتظر فرصت مناسب بودن، به ماده دسترسی می یابند و سریع کارشان را انجام می دهند.

یک نوع از ماهی نر سلمون وجود دارد که انتقال اسپرم شان به خاطر کوچک بودن بدن شان از شانس کمتری برخوردار است ولی درست به همین دلیل، طبیعت آنها را مسلح بهداشتن اسپرم های کرده است که قدرت بارورسازی شان بیشتر از نرهای  درشت تر در این گروه هست.

بعضی از نرها در شرایط نامساعد و نابرابری که نرهای درشت ایجاد می کنند خود را به شکل  ماده ها در می آورند تا  به آنها بدون رویارویی با نرها نزدیک شوند و درست سر بزنگاه، کار خودشان را انجام دهند و از محوطه خطر فرار کنند. ماده ها در بیشتر مواقع با رسم تولید مثل sneaker-male behavior همراهی می کنند چون طبیعتا، تنوع آمیزش ژن ها، باعث تولید بچه های تطبیق یافته تر و بیشترمی شوند.

 

Sneaky fish darts past macho male to fertilize eggs

Sneaky male kiangs and their shifty courting strategy

http://io9.gizmodo.com/natures-sneakiest-males-and-how-they-win-where-alpha-m-1678927415

 

More from ماهان طباطبایی

کدام سالم ترند؟ قد کوتاه ها یا قد بلندها

تحقیق صورت گرفته در دانشگاه Leicester  حکایت از این دارد که مردان...
بیشتر بخوان