همیشه توصیه می‌کنند که « خودت باش» ولی …

همیشه توصیه می‌کنند که « خودت باش» ولی …

آنقدر می گویند و تکرار می کنند که همه ما آن را فراموش می کنیم بدون اینکه پی ببریم چقدر این چند کلمه می تواند زندگی ما را از این رو به آن رو کند. تا اینکه دوباره اینجا و آنجا می شنویم که «سعی کن خودت باشی»

اما چه عواملی باعث می شوند که بتوانیم به این هدف به نظر ساده دست بیابیم:

۱- نسبت به تاثیرات بیرونی، بهای لازم را بدهیم

وجود ما طوری تنظیم شده است که جذب عوامل بیرونی شویم بخصوص سنت، تربیت وعادت که خیلی راحت در ما نفوذ می کنند.

ما به خودمان اجازه می دهیم مثلا در شبکه های اجتماعی به افراد دیگر حسرت بورزیم و ناراحت باشیم که چرا ما عین آنها در سفر و هواپیما و ساحل و رستوران نیستیم.

ما خوب است مثل یک صاحب گالری با دنیا روبرو شویم. طوری که ما از میان همه ماجراها و اتفاقات بیرون، تصاویر دلخواه را برای گالری زندگی خودمان دستچین کنیم.

تضمینی هم نیست که انتخاب ما درست باشد ولی تجربه های شکست و پیروزی ناشی از انتخاب ما، باعث می شود که قدرت تشخیص و هوشیاری ما مدام بیشتر شود. ما بر اساس آزمون و خطا کم کم یاد می گیریم به نجوای درون مان اعتماد کنیم

۲- در جستجوی یک جواب معجزه آسا نباشیم

به این فکر نباشیم که یک مسیر و راه حل پیدا شود که به ما یاد دهد چطور شخصیت مستقل و موفق داشته باشیم. دنبال یک آدم دنیا دیده خیلی با شعور نباشیم که همه دانش و خردی که دارد را برای یافتن حقیقت درون ما به کار ببندد.

مغز ما عاشق جواب های ساده و کلی است و بدش نمی آید که از راه میانبر، پاسخ هایی را بیابد که ما دنبالش هستیم.

البته بعضی افراد هستند که به سوالات اساسی پاسخ داده اند و می دانند کجای زندگی خود ایستده اند. شاید تجربیات شان بر روی ما تاثیر بگذارد و احساسات و قدرتی در ما ایجاد کنند که سعی کنیم رفتار خود را اگاهانه کنترل کنیم.

اما تا وقتی که به دانش، تجربه و شعور شخصی دست نیابیم نمی توانیم به توصیه «خودت باش» جامه عمل بپوشیم.

۳ – از ریسک کردن نترسیم

همه امیدواریم کار و تصمیم درستی را پیش گرفته ایم ولی هیچکس نمی داند تصمیمی که اتخاذ کرده است اشتباه بوده است… تنها راه یافتن درست یا غلط بودن انتخاب ما در حین عمل معلوم می شود. از اتخاذ تصمیم و ریسک و انتخاب های مان نترسیم.

 

Three reasons why it is so hard to be yourself?

https://medium.com/happy-human/three-reasons-why-it-is-so-hard-to-be-yourself-a44b22718ca9

https://www.lemagducine.fr/

More from ماهان طباطبایی

جواب داروین برای کارهایی که می‌کنیم

 روانشناسی تکاملی  رشته کمابیش جدیدی است در علوم انسانی که سعی می...
بیشتر بخوان