همیشه توصیه می‌کنند که « خودت باش» ولی …

همیشه توصیه می‌کنند که « خودت باش» ولی …اما چه عواملی باعث می شوند که بتوانیم به این هدف به نظر ساده دست بیابیم:

۱- مواظب تاثیرات محیط بیرون باشیم

وجود اجتماعی ما طوری تنظیم شده است که جذب عوامل بیرونی بشویم بخصوص سنت ها و عادت هایی که در بین مردم وجود دارد. اما بهتر است که از میان انواع رفتارها  و باورها، آنهایی را که با طبع ما سازگار است دستچین کنیم.

تضمینی هم نیست که انتخاب ما درست باشد ولی تجربه های شکست و پیروزی ناشی از انتخاب ما، باعث می شود که بر اساس آزمون و خطا، کم کم یاد می گیریم به نجوای درون مان اعتماد کنیم

۲- در جستجوی یک جواب معجزه آسا نباشیم

دنبال یک مسیر و یک جواب نباشیم که به ما یاد دهد چطور شخصیت مستقل و موفق داشته باشیم. از همه افرادی که فکر می کنند به جوابها رسیدند دوری کنیم. این را هم به خاطر بسپاریم که مغز ما عاشق جواب های ساده و کلی است و بدش نمی آید که از راه میانبر، پاسخ هایی را بیابد که ما دنبالش هستیم.

۳ – از ریسک کردن نترسیم

همه امیدواریم کار و تصمیم درستی را پیش گرفته ایم ولی هیچکس نمی داند تصمیمی که اتخاذ کرده است چه سرانجامی خواهد داشت… تنها راه یافتن درست یا غلط بودن انتخاب ما در تجربه ما نهفته است. از اتخاذ تصمیم و ریسک و انتخاب های مان نترسیم.

 

Three reasons why it is so hard to be yourself?

https://medium.com/happy-human/three-reasons-why-it-is-so-hard-to-be-yourself-a44b22718ca9

https://www.lemagducine.fr/

More from ماهان طباطبایی
عکاس روس و بدن زیبای زن
عکاس روس Anton Belovodchenko شاید می دانست گرفتن تصویر لخت از بدن زن،...
Read More