بچه ای که لقب جادوگر گرفته بود

آنیا لووین از کارمندان یک موسسه خیریه دانمارکی است که به کمک این پسرک نیجریه ایی آمده بود که از طرف خانواده اش لقب « جادوگر» گرفته بود و سرنوشتی جز مرگ نداشت. موسسه دانمارکی با بازکردن یک یتیم خانه سعی می کند در حد توانِ محدود خود، عده ای از این کودکان را نجات دهد.

یک اعتقاد بومی در نیجریه و بخشی از سایر کشورهای افریقایی وجود دارد که به دلایلی نامعلوم، بعضی بچه ها توسط  ریش سفیدها یا دکترهای سنتی، جادوگر و طلسم شده شناخته می شوند و حضور آنها در خانواده و قبیله باعث بدیمنی می گردد. خانواده بدبخت، برای امنیت خود و قبیله ناگزیرند فرزندشان را در هر سنی که باشد از خانه طرد کنند تا بمیرد. گاهی نیز شکنجه و مرگ بر انها تحمیل می شود.

در بعضی مناطق، والدین کودکان را نزدیکترین رودخانه می برند و بدون اعلام قبلی آنها را به رودخانه می سپارند. انسان موجود عجیبی است. کجای قیافه این کودک، نشان از جادو و شوم بودن دارد؟

خانم دانمارکی Anja Ringgren Lovén در وبسایت این موسسه، خبر به  مدرسه رفتن و سلامت کامل پسرخردسال را درج کرده است.

وبسایت شرکت خیریه سرزمین امید 

Remember The Starving Kid Left To Die By His Parents? He Just Had His First Day Of School

Ringgren Lovén در فیسبوک

 

Support my work in Nigeria on DINNødhjælp website:

http://www.dinnoedhjaelp.dk/donation_english/ 

More from مرد روز

تربیت ذهن با دیدن فضای خالی

تعریف ساده و کلی «فضای خالی» در طراحی و عکاسی شاید در...
بیشتر بخوان