دستکاری ژنتیک برای جوان ساختن بشر

جمعیت مسن های جهان در حال افزایش است و بر اساس محاسبات سازمان ملل، فقط جمعیت صد ساله های جهان از حدود ۳۵۰ هزار نفر به  بیش از ۲ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.

این روزها دانش پزشکی، بخش اعظم انرژی تحقیقی اش را صرف تعمیر و نگاهداری بیماری هایی می کند که با افزایش عمر ایجاد شدند. بر طبق همان آمار، از نیم قرن پیش، جمعیت افراد بالای ۶۰ سال از ۲۵۰ میلیون نفر به ۲ میلیارد نفر خواهد رسید.

تحقیقات برای کنترل تاثیرات پیری به شناخت بیشتر سلول ها و نقش آنها در افزایش یا کاهش طول عمر منتهی شده است. اتفاقی که ایده دستکاری ژنتیکی بشر برای رسیدن به جسم سالم تر و حتی جوانتر را در برابر دانشمندان قرار داده است.

آخرین تحقیق که توسط موسسه مستقل و غیرانتفاعی « تحقیقات بیولوژیکی Salk  » به عمل آمده است آزمایشاتی بود که هم بر روی موش و هم بر روی سلول انسان در شیشه آزمایشگاهی صورت گرفته است. بررسی فوق نشان داده است دستکاری چهار ژن تعیین کننده فعالیت سلول ها Yamanaka factors می تواند به بازسازی و جوان شده سلول ها منجر شود.

محققین این آزمایش متوجه شده اند که دستکاری زیاد منجر به سرطانی شدن سلول می شود ولی وقتی مداوا و تزریق مواد شیمیایی مورد نظر را به دو روز در هفته رساندند موش ها هم جوانتر شدند و هم توانسته اند اعضای ناقص شده بدن خود را ترمیم کنند.

این روزها مشکل اصلی دست و پنجه نرم کردن با کهولت و ضعف فیزیکی بدن و دردهای مزمن پیری است که از آن با عنوان «افزایش سلامت عمر» یاد می کنند.  ضرورتا و پیوسته با آن، محققین به شکل جدی، جستجو برای افزایش طول عمر هم را مد نظر قرار داده اند.

شاید هنوز رسیدن به جواب نهایی برای کنترل مرگ دور از دسترس باشد ولی مداوایی که بتواند هر بار انسان را ۱۵ الی ۲۰ سال جوانتر و سالم تر کند به خودی خود، به بشر فرصت افزایش بیشتر عمر و نزدیک شدنِ  امید به جاودانگی را خواهد داد.

 

 

Aging Is Reversible—at Least in Human Cells and Live Mice

https://www.scientificamerican.com/article/aging-is-reversible-at-least-in-human-cells-and-live-mice/

https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/beyond-resveratrol-the-anti-aging-nad-fad/

http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA-Report-Chapter1.pdf

image source

Discover Magazine 

More from ونداد زمانی
ما فقط برای خودمان مهم هستیم
در این داستان از دوران یونان باستان، پدری که صنعتگر ماهری است...
Read More