سکس در روزهای پریود

discover-the-perfect-comfort-food-for-that-time-of-the-month-your-period-1024x682

تصمیم گیرنده اصلی در باره رابطه جنسی در دوران پریود خانم ها هستند. آنها، هم به خاطرِ انواع شایعات نادرستی که در باره آمیزش در روزهای پریود وجود دارد و هم به خاطر درد عضلانی اطراف شکم، سر درد و سایر احساساتی که در طی دوره به سراغ شان می آید ترجیح می دهند به شکلات، چایی، گوشه گیری و داروهای مسکن پناه ببرند.

ولی هم در مجلات زنانه  و هم در  نشریات علمی، به زنها توصیه می شود که روی رفتارشان تجدید نظر کنند. دلایل بسیاری نیز برای بازگرداندن سکس به روزهای موقوف شده سنتی، عنوان می کنند. البته وقتی که از مزایای بهداشتی و عاطفی و لذت این تجدیدنظر آشنا شدید بد نیست نظر شریک جنسی تان را هم جویا شوید.

برای بعضی مردان هم ماجرا شاید غیرعادی  باشد. گروهی از مردان سعی می کنند از محیط خون آلود و تصوراتی که از این امر خصوصی زنانه دارند فاصله بگیرند.

1- زنان می توانند به جای خوردن داروهای کاهش درد، از هماغوشی کمک بگیرند که انواع هورمون های آرامبخش را به طور طبیعی در بدن شان ایجاد می کند و دل درد و شکم درد شان را شفا می دهد.

2- طی روزهای قائدگی در تمام قسمت های حساس و تحریک پذیر عضو خصوصی زنان، خون بیشتری در درون رگ ها در جریان هستند و خود این قضیه باعث می شود یاخته های عصبی اطرافِ عضو جنسی زنانه، حساس تر شود و در ثبت لذت، قوی تر از همیشه باشند.

3 – روزهای پریود، قرار نیست باکتری و ویروس خاصی در بدن زنان بوجود بیاید  یا بیشتر شود. آگر زنان سالم باشند و تنپان شان را مدام عوض کنند هیچ دلیلی وجود ندارد که نگران عفونت باشید بویژه اینکه همیشه و در هر شرایطی، استفاده از کاندوم می تواند عادتی مطمئن در زندگی زناشویی هر فرد باشد.

4- تغییر عادت در رفتار زناشویی همیشه برای داغ نگه داشتن رابطه مفید خواهد بود. بهم ردن مسیر آشنا و موقعیت های قابل پیشبینی می تواند بر جذابیت جنسی  زوج ها بیفزایدد.

5- یکی از شایعات اصلی سکس در دوران پریود این است که باعث خونریزی بیشتر و طولانی مدت تر شدن آن می شود. ولی بسیاری از زنان  خاطرنشان ساخته اند که انقباظ و انبساطی که در محوطه تخمدان و اطرافش در حین به اوج رسیدن و ارگاسم ایجاد می شود می تواند منجر به ریزش کامل دیواره رحم و پایان شود
 

Sex On Your Period – The Top Reasons You Should Do It
http://youqueen.com/love/in-bed/sex-on-your-period-the-top-reasons-you-should-do-it/
7 Period Sex Myths, Busted
http://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a42015/period-sex-myths-busted/

 

IMAGE SOURCE

WatchFit