کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز

ما به نامه ها جواب می‌دهیم ولی ایمیل‌شان بر می‌گردد

تقریباً هر روز  حتماً نامه ایی داریم که وقتی به آنها پاسخ...
بیشتر بخوان