کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز

نصایح و تجربیات یک اورولوژیستِ مردان

من اورولوژیست بیمارستانی در اورلاندوی فلوریدا هستم. در ضمن یکی از متخصصین...
بیشتر بخوان