کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز

معرفی گوشه‌هایی از کتاب «نگاهی به شاه» اثر عباس میلانی – روز تولد

در  چهارم آبان ۱۲۹۸ درخانۀ کوچک و به نسبت محقری در تهران،...
بیشتر بخوان