کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز

افزایش ببیندگان پورن در بین زنان

اخرین آماری که توسط  نظرسنجی حدود پنج سال پیش گرفته شد. آمار...
بیشتر بخوان