کاریکاتور روز – تسلیم شدن در هر کار

cvguxshviaaxyo5

تسلیم شدن در هر کار، یعنی اجازه دهیم کار تقریبا به پایان رسانده ما را دیگران تمام کنند.

More from مرد روز
دو عکس ساده سکسی از زن
عکاس ژاپنی Mayumi Hosokura هم هنرهای زیبا خوانده است و هم ادبیات… تصور...
Read More