سه رفتار زنانه که مردان را اذیت می کند

2

من واقعا نمی دانم غرغرو بودن و دنبال ایراد گشتن بعضی از ما زنان، ریشه اش در چیست؟ شاید کمال گرا هستیم. شاید فکر می کنیم مردان، پسربچه هایی هستند که مدام باید توسط یک مادر تر و خشک شوند. هر چه که هست این را پی بردم که بعضی شکایت های مردان، بی ربط نیست:

۱- هم به نعل می زنیم هم به میخ

ما زنان توقع داریم مردان به سبک نسل های قدیمی، با ما رفتار نکنند. خشن و محدودکننده نباشند ولی همزمان نمی دانیم آیا مردان برای آشنایی اولیه جسارت به خرج دهند و بیایند جلو و بگویند که به ما علاقه دارند؟ یا بروند و با فامیل شان بیایند خواستگاری؟ آیا در حین آشنایی اولیه، شام و هزینه های معمولی رفت و آمد را همیشه مردان بپردازند آن هم وقتی که هر دوی ما شاغلیم؟

۲- گریه می کنیم

مردان می گویند اصلا عادلانه نیست که ما زنان در حین روبرو شدن با مشکلات و اختلاف های زندگی مشترک، سریع به گریه پناه می بریم. مردان معتقدند  گریه ما زنان، هوش و حواس و قدرت تصمیم گیری را از آنها سلب می کند.

3 – اگر علاقه ای ندارید بگویید

مردان می گویند زنان برای در خواست آشنایی، تکلیف شان را زودتر مشخص کنیم. پریشان و سرگردان نگه شان نداریم. آنها رابه بازی نگیریم.

ما زنان چاره ای نداریم که محتاط باشیم. برای ما پذیرفتن دعوت دوستی و عشق، اگر اشتباه کنیم هزینه زیادی می برد. با این وجود اگر جواب منفی است زودتر اعلام کنیم.

 

 

yellowgazelle13.blogspot.com

Written By
More from Marzieh.H

آن زن رفت و همان بهتر که رفت

مدتی است به خاطر وضعیتی که برای برادر بزرگم ناصر پیش آمده...
بیشتر بخوان