شکایت‌ مردان نسبت به سه رفتار زنانه

2

من واقعا نمی دانم غرغرو بودن و دنبال ایراد گشتن بعضی از ما زنان ریشه اش در چیست؟ شاید کمال گرا هستیم. شاید فکر می کنیم مردان عقل و هوش کمتری دارند یا پسربچه هایی هستند که مدام باید توسط یک مادر تر و خشک شوند. شاید آنقدر بدی دیده ایم که اعتماد به مردان را از دل و جان نمی پذیریم. هر چه که هست این را پی بردم که بعضی شکایت های مردان بی ربط نیست:

1- هم به نعل می زنیم هم به میخ

یک مقدارش مربوط به روزگار کنونی است که همه چیز مدام تغییر می کند ولی واقعا مردان از کار ما سر در نمی آورند که مثلا چقدر استقلال در انتخاب یا حتی قدرت تصمیم گیری می خواهیم.

آیا جسارت به خرج دهند و بیایند جلو و بگویند که به ما علاقه دارند؟ یا بروند و با فامیل شان بیایند خواستگاری؟ آیا در حین آشنایی اولیه، پول شام و هزینه های معمولی رفت و آمد را همیشه مردان بپردازند حتی وقتی که هر دوی ما شاغلیم؟

ما زنان توقع داریم مردان  به سبک نسل های قدیمی تر با ما رفتار نکنند. تندخو و قاطع و محدودکننده نباشند ولی همزمان وقتی که شاهد تغییر و انعطاف آنها می شویم احترام ما نسبت به مردان کم می شود.

2- گریه می کنیم

مردان می گویند اصلا عادلانه نیست که ما زنان در حین روبرو شدن با مشکلات و اختلاف های زندگی مشترک، سریع به گریه پناه می بریم. مردان معتقدند  گریه ما زنان، در درجه اول هوش و حواس و قدرت تصمیم گیری را از آنها سلب می کند.

اگر مردان در برابر اشک ما زنان، کوتاه بیایند لقب مرد ضعیف و بی ظرفیت نصیب شان می شود. در صورتی که اگرواکنشی نسبت به گریه ما نشان ندهند سنگدل و بیرحم خطاب شان می کنیم.

3 – اگر علاقه ای ندارید بگویید

مردان می گویند تکلیف شان را زودتر مشخص کنیم. پریشان و سرگردان نگه شان نداریم. ما را به بازی نگیرید.

ما زنان چاره ای نداریم که محطاط باشیم. برای ما پذیرفتن دعوت دوستی و عشق، اگر اشتباه کنیم هزینه زیادی می برد. با این وجود اگر جواب منفی است زودتر اعلام کنیم.

 

 

yellowgazelle13.blogspot.com

Written By
More from Marzieh.H

جذاب ترین جمله ای که زنان دوست دارند بشنوند

[caption id="attachment_37298" align="aligncenter" width="1000"] Knowles George Sheridan The Gifts Of Love[/caption] یادداشت...
بیشتر بخوان