سه رفتار زنانه که مردان را اذیت می کند

2

من واقعا نمی دانم غرغرو بودن و دنبال ایراد گشتن بعضی از ما زنان، ریشه اش در چیست؟ شاید کمال گرا هستیم. شاید فکر می کنیم مردان، پسربچه هایی هستند که مدام باید توسط یک مادر تر و خشک شوند. هر چه که هست این را پی بردم که بعضی شکایت های مردان، بی ربط نیست:

۱- هم به نعل می زنیم هم به میخ

ما زنان توقع داریم مردان به سبک نسل های قدیمی، با ما رفتار نکنند. خشن و محدودکننده نباشند ولی همزمان نمی دانیم آیا مردان برای آشنایی اولیه جسارت به خرج دهند و بیایند جلو و بگویند که به ما علاقه دارند؟ یا بروند و با فامیل شان بیایند خواستگاری؟ آیا در حین آشنایی اولیه، شام و هزینه های معمولی رفت و آمد را همیشه مردان بپردازند آن هم وقتی که هر دوی ما شاغلیم؟

۲- گریه می کنیم

مردان می گویند اصلا عادلانه نیست که ما زنان در حین روبرو شدن با مشکلات و اختلاف های زندگی مشترک، سریع به گریه پناه می بریم. مردان معتقدند  گریه ما زنان، هوش و حواس و قدرت تصمیم گیری را از آنها سلب می کند.

3 – اگر علاقه ای ندارید بگویید

مردان می گویند زنان برای در خواست آشنایی، تکلیف شان را زودتر مشخص کنیم. پریشان و سرگردان نگه شان نداریم. آنها رابه بازی نگیریم.

ما زنان چاره ای نداریم که محتاط باشیم. برای ما پذیرفتن دعوت دوستی و عشق، اگر اشتباه کنیم هزینه زیادی می برد. با این وجود اگر جواب منفی است زودتر اعلام کنیم.

 

 

yellowgazelle13.blogspot.com

Written By
More from Marzieh.H

دختران به داد پسران مجرد برسید

در طی دو سه نسل گذشته، مردان به خاطر تغییرات سریعی که...
بیشتر بخوان