جشنواره فیلم CineIran در تورونتو

More from مرد روز

یک ترانه مردانه، طلبکارانه، پرقدرت ولی غمگین

سالها است شنوندگان این ترانه به یک تعریف ثابت از اشعار آن...
بیشتر بخوان