افسرده اید؟ به نیاز قلبی تان گوش دهید

credit-thomas-fuchs

حدود 350 میلیون انسان در جهان درگیر افسردگی هستند. به غیر از داروها، انواع مشاوره روانشناسانه هم در خدمت این نوع افراد است. از میان آنها و بر اساس مدارک مستدل علمی، رفتار درمانی که تمرکزش بر شناخت و شعور انگیزه ها و احساسات است cognitive behavioral therapy CBT تاثیرات مثبت برای بهبودی بخشی دارد.

این تکنیک سعی می کند افکاری که مدام در ذهن یک افسرده تکرار می شود را مورد شناسایی قرار دهد و بر اساس آن به بیمار افسرده، شیوه جدیدی از نحوه فکر کردن و کنترل احساسات بیاموزد.

تحقیقات جدید نشان داده است یک تکنیک دیگر این روزها، از خود علائم مثبت درمانی بیشتر از شناخت درمانی نشان می دهد که از آن با عنوان  واکنش درمانی یا behavioral-activation BA نام می برند. این تکنیک درست برعکس شناخت درمانی،  از خود کارایی نشان می دهد.  به این صورت که به جای بررسی مسیر ذهنی یک فرد افسرده  و تنظیم راه حل مناسب تر اندیشیدن، به واکنش های عملی فرد افسرده توجه نشان می دهد.

بر اساس این متد رفتار درمانی: « رابطه مستقیمی بین آنچه انجام می دهید و احساس می کنید وجود دارد» برای مثال اگر یک فرد افسرده با موسیقی احساس خوشایندی دارد تشویق به  فعالیت عملی نظیر رفتن به کنسرت یا شرکت در یک گروه موسیقی و حتی شروع به یادگیری یک ساز موسیقی می تواند موثر باشد. عملی که فرد افسرده را از سیستم همیشگی افکار و احساساتش که یاداوری مداوم یک اتفاق بد یا یک شکست یا از دست دادن چیزی است دور نگه دارد.

این شیوه رفتار درمانی البته مدت ها است که جزو درمان های اولیه افسردگی است ولی تحقیقات جدید متوجه تاثیرات مهم تر آن شده است. در این متد، از افراد افسرده خواسته می شود که لیستی از اعمالی که برای شان مهم است یا سخت است تهیه کنند. در نوع دیگری از این تکنیک، از بیماران افسرده درخواسته می شود تلاش کنند بین عملی که قرار است انجام دهند و رابطه اش با احساس خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

تاکید اصلی در این شیوه درمان افسردگی بر این حقیقت مثبت نهفته است که افراد افسرده باید به ندای درون شان گوش دهند و نسبت به برآورده شدن آن واکنش عملی از خود بروز دهند. کار روان درمانگر این است که به همراه فرد افسرده، به شناخت  خواسته ها و علائق بسیار شخصی و احساسی وی نائل آید.

 

Depressed? Do What You Love
Therapies that focus on changing behaviors are just as effective as those that modify thoughts in managing the debilitating mood disorder
https://www.scientificamerican.com/article/depressed-do-what-you-love/

 

Spates, C.R.; Pagoto, S. & Kalata, A. (2006). A Qualitative And Quantitative Review of Behavioral Activation Treatment of Major Depressive Disorder. The Behavior Analyst Today, 7(4), 508–518

http://escholarship.umassmed.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1106&context=prevbeh_pp

More from ماهان طباطبایی
درس‌های یک قلب شکسته
در باره شکست عشقی شاید بهتر است زیاد بدگویی نشود چون آدمها...
Read More