کاریکاتور روز – دکتر عاقل

1109974315-s

 

More from مرد روز

فرهنگِ تفنگ در امریکا

حدود 40 درصد خانواده های امریکا حداقل یک اسلحه در خانه نگه...
بیشتر بخوان