کاریکاتور روز – دکتر عاقل

1109974315-s

 

More from مرد روز

دانشمندان و آزمایش واکسن کرونا بر روی خودشان

دنیای پزشکی غرب از ۲۰۰ سال پیش ۴۶۵ مورد تحقیق یا آزمایش...
بیشتر بخوان