جدیدترین ماشین نمایشی کمپانی رنو

07-renault-trezor-concept-paris-1

کمپانی های ماشین سازی، گاهی نمونه های از طرح های بلندپروازانهِ ماشین های که قرار است در آینده بسازند را به نمایش می گذارند .  مدل های نمایشی یا Concept cars همیشه شروع کننده یک تکنیک یا طرح جدید هستند.

این نوع ماشین ها هرگز به مرحله تولید نمی رسند چون ایده های جدید باید از مرحله مطمئن بودن و عملی بودن شان بگذرند. نمایشگاه اتومبیل پاریس امسال شاهد یک ماشین تماما برقی و اسپورتی از رنوی فرانسه به نام Trezor بوده است.

این ماشین داشبورد دیجیتالی دارد و فرمان ماشین و وسایل تنظیمش ، بیشتر شبیه کابین خلبان ها است.

renault-trezor-paris-motor-show-39

renault-trezor-paris-motor-show-45

renault-trezor-paris-motor-show-46

renault-trezor-paris-motor-show-21

renault-trezor-paris-motor-show-23

ماشین های تجربی و نمایشی در ابران با عنوان ماشین های  مفهومی یاد می شود.

 

The Renault Trezor concept is a French design beauty

http://www.autoblog.com/2016/09/29/renault-trezor-concept-ev-paris/

http://newatlas.com/renault-trezor-concept/45688/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=a42154488b-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-a42154488b-92042613

More from مرد روز
پستان بزرگ از دید یک زن
من ۳۳ ساله ام و نزدیک به ۲۰ سال است که پستان...
Read More