کاریکاتور روز – شیطنت های دوره جوانی

batriniBIKINI-L

More from مرد روز

…اورکت لباس آدم‌های جدی است اما

به گفته مورخینی که از نحوه لباس پوشیدن مردان قاجار نوشته اند...
بیشتر بخوان