ریشه مثبت افسردگی

فرضیه‌ ایی وجود دارد که می گوید افسردگی پدیده‌ی ناهنجاری نیست. افسردگی بیماری نیست بلکه وسیله ایی تحولی است و بشر امکان یافته است تا به کمک خصوصیات فراهم‌ شده در دوران افسردگی، بحران‌ها و مشکلات مخرب را پیروزمندانه پشت سر بگذارد.

یکی از مقالات علمی که با دلایل مستند علمی، این فرضیه را بررسی کرده، ماحصل تحقیقاتی است که روی ملکولی در مغز به نام 5 HT1A  صورت پذیرفته است. این پروتئین عصبی در پیوند با ملکول دیگری در مغز به نام «سراتونین» که رابطه‌ی آشکاری با احساس افسردگی دارد قرار می‌گیرد.

بررسی انجام شده روی موش‌های آزمایشگاهی نشان داده است که کم شدن مقدار سلول عصبی 5 HT1A باعث واکنش آرام‌تر موش‌ها در مقابل فشار عصبی می‌شود. مقایسه‌ ترکیب سلول عصبی فوق در موش و نمونه‌ی انسانی آن، نشان داده است که شباهتی ۹۹درصدی بین آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد وجود بیش از حد سلول فوق در نسل بشر، حکایت از این دارد که انسان به این سلول عصبی که قادر بوده در کم و زیاد کردن افسردگی دخیل باشد، نیاز داشته است و به همین خاطر سعی کرده‌است آن را به نسل‌های بعدی منتقل کند.

وقتی با دقتی بیشتر به حالت ها و رفتار افراد افسرده بنگریم متوجه می شویم آدم‌های افسرده معمولاً با اصرار و قدرت تمام، مشغول فکر کردن هستند، افکاری که تکرار مداوم مشکلات شخصی‌شان است. افراد افسرده چنان با قاطعیت و جدیت مشغول این کار می‌شوند که دست از تفکر درباره‌ی چیزهای دیگر می‌کشند.  شیوه‌ی تفکر این گونه افراد کاملاً موشکافانه است. اغلب به دنبال یافتن راه حل برای موضوع پیچیده‌ایی هستند که ذهن‌شان را درگیر کرده است.

افکار افراد افسرده و افزایش تجزیه و تحلیل شان نمی‌تواند در فضای شلوغ به درستی کار کند. به همین خاطر افراد افسرده تمایل وافری به خلوت‌گزینی دارند و به مشکلات و یا مسائل پیرامون‌شان هم اعتنایی نمی‌کنند.

ذهن تحلیلی آدم‌های افسرده تحمل بر‌هم خوردن ریتم و زنجیر‌ه‌ی افکار خود را ندارد. مغز یک انسان افسرده با شدت تمام در حال شلیک و مصرف موج‌های عصبی است تا بتواند با قدرت تمام به تمرکز و تحلیل خود ادامه دهد. این امر شبیه راندن ماشین سریعی است در سربالایی، و به همین دلیل خطر جوش‌ آوردن و حتی از کار افتادن آن نیز بسیار بالاست.

سلول‌های عصبی 5HT1A ایی در موش‌های آزمایشگاهی این قابلیت را بروز دادند که برای مثال، در حین بالا رفتن از سربالایی آن هم با حداکثر سرعت، سیستم کنترلی در خود تعبیه کرده‌اند که می‌تواند از جوش‌آوردن و از کار افتادن ماشین درون‌شان جلوگیری کند.

به‌ جای دستکاری در فعل و انفعالات شیمیایی مغز بشر، از طریق داروهای به افراد افسرده کمک شود تا از طریق مشاوره هر‌چه زودتر مشکلِ ذهنِ درگیر‌ و افسرده خود را حل کنند.

اگر از دید مثبت به افسردگی بنگریم به تصویری از ذهن منفعل و پریشان نمی‌رسیم که در هرج و مرج کامل به هر سو نظر دارد، بر عکس، با دوربینی با لنز بلند مواجهیم که با ظرافت، دقت و وضوح تمام، در حال ثبت و بازرسی دقیق یک مشکل انسانی‌ است.

 

A molecule in the brain known as the 5HT1A

Depression’s Evolutionary Roots
http://zamaaneh.com/morenews/

By Paul W. Andrews and J. Anderson Thomson Jr

http://www.publicdomainpictures.net/

More from ترجمه ونداد زمانی
دنیای پر از شاعر
به سختی می توان تخمین زد که چه میزان شاعر در جهان...
Read More