کعبه از دید یک بیروتی ساکن انگلیس

1132043عکاس لبنانی الاصل ساکن انگلیس Toufic Beyhum یک قرار ساده با خودش داشت وقتی که تصمیم گرفت به حج برود. او می خواست تصویر مهربانتری از مسلمانان نشان دهد. برای همین تصمیم گرفت  بزرگترین و مهمترین زیارت مسلمانان به مکه و خانه خدا را به تصویر بکشد. او تجربه خوبی از آرامش و صلح در کعبه داشته است.

اما او در ضمن احساس خوبی نداشت که کعبه در محاصره آپارتمان ها و هتل های لوکس در آمده است. تا چشم کار می کرد جرثقیل های ساختمان سازی بود و دومین بلندترین ساختمان ساخته شده توسط بشر Abraj al-Bait نیز یکی از آنها بود.

1132033

1132038

1132041

1132035

1132032

001-059

http://tbeyhumphotos.com/Mecca

More from مرد روز
چرا زنان مجرد در حال افزایش هستند
برای اکثریت مردان مجرد زندگی مجردی یک انتخاب کمابیش جدید است چون...
Read More