سلفی پا – ف.ب و آرامش خانه

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

خلاصه بازی: روسیه ۵ – ۰ عربستان

روسیه در یک دیدار پر گل از سد عربستان عبور کرد. دفاع...
بیشتر بخوان