سکس برای ما مردان چه معنایی دارد

rs-20001-20140131-silkroad-x1800-1391200423

مدتها است که در فرهنگ عمومی بشر انواع ادعاها و حتی تهمت ها را به مردان و رفتار جنسی شان نسبت می دهند. سکس برای مردان آنطور که مدام گفته می شود فقط تخلیه جنسی نیست چون خودمان به راحتی قادر به انجام آن هستیم. سکس برای مردان، مزه یک پیروزی و به زیر! کشاندن زنان نیست چون معتقدیم زنان که با می خوابند چون می خواهند کنار ما باشند نه اینکه آمده اند تا تسلیم شوند. ما برده فرمان غریزی برای ساختن لشکری از بچه های قد و نیم قد نیستیم و اکثر زنان می دانند که خیلی مراقبیم این اتفاق نیفتد. پس واقعا سکس برای ما مردان چه معنایی دارد؟

به ما مردان از نوجوانی تفهیم شده است که ما همیشه سکس می خواهیم و زنان نیز بر این باورند اما واقعیت این است که ما عملا نمی توانیم به پیشنهاد سکس جواب رد بدهیم چون فکر می کنیم واکنشی مردانه نیست. چون  یقین داریم که زنان فکر خواهند کرد که ما باید مشکلی داشته باشیم که جواب رد می دهیم. اما اگر این پیشفرض ها و درخواست های تربیتی و سنتی نبود ما مردان هم می توانستیم بدون هیچ ملاحظه ای بگوییم که ما همیشه آماده نیستیم. اما متاسفانه در بیشتر موارد نمی دانیم و یاد نگرفتیم و مجاز نمی یابیم که بگوییم نه …

مدام در حال جنگ با خودمان هستیم که باید عطش جنسی داشته باشیم و آماده و گشنه و قبراق به نظر بیاییم … در غیر این صورت برای زنان جذاب نخواهیم بود. و این حالت بینابین و مشکوک که هر لحظه باید خودمان را و مردانگی مان را ثابت کنیم در طولانی مدت، ناراحت کننده است. در بیشتر مواردی هم که سکس می خواهیم امکانش برای ما وجود ندارد. ما نه برای جواب مثبت دادن به سکس یا رد آن، هیچ تسلطی بر شرایط نداریم..

در باره حس تسلط و میلی که عمل سکس به ما می دهد تا به قول معمول زنان را کنترل کنیم باید بگوییم که شاید اینطور به نظر برسد. بله مدام می خواهیم در حین سکس، زن خودش را گم کند. غرق شود. مست شود و کنترلش را از دست بدهد. اما این حالت یک پیروزی دو طرفه است. این تسلط و کنترل، نیتی جز لذت بخشی بیشتر به زنان ندارد.

قدرت جنسی، بزرگترین هدیه ایی است که حیات به ما  مردان می دهد. از شهرت و موفقیت و قدرت جسمی هم بهتر است. ما اگر مرد جنسی موفقی نباشیم پریشان و افسرده و ضعیف خواهیم بود. برای همین به در و دیوار می زنیم و هر کلکی می زنیم که بتوانیم زنان را به اوج برسانیم. این هجوم و هدف اساسی ما را وا می دارد که ادا در بیاوریم و کارهایی بکنیم که ترس همیشگی مان از ناکام نگه داشتن زنان جلوگیری کند. خیلی خیلی برای مان مهم است که از نظر جنسی، زنان از ما راضی باشند. این یعنی توجه و مسئولیت و حمایت که یک خصلت قوی مردانه است.

این زنان هستند که شاهد ابرازوجود جنسی ما، در خصوصی ترین حالت ما مردان هستند. آنها در خلوت و از نزدیک می بینند که نیت ما چیست؟ برای همین زنان برای شناختن ما بهتر است مدام ما را در آن لحظات ببینند تا تشخیص و تعریف عادلانه تری از سکس مردان داشته باشند.

 

What Sex Means to Men: 6 Deep Dark Secrets – Scott Alden
http://www.thedatereport.com/dating/sex/587-what-sex-means-to-men-6-deep-dark-secrets/

More from ماهان طباطبایی

ایده های یک فیلسوف در باره ازدواج

سریعترین چیزی که به همراه کلمه ازدواج به ذهن سرایت می کند...
بیشتر بخوان