یک نگاه سکولار به جهان کهکشانها

تصاویر درخشان ستاره ها و کهکشانها که تلسکوپ‌ها برای ما می گیرد شگفت‌انگیز هستند. به نظر می رسد ما از عظمت هستی، احساس حقارت نمی کنیم و شاید حتی بتوانیم با درک این بیکرانگی، نگاهی آرامتر به مشکلات خودمان و بشر به طور کلی داشته باشیم.

البته نه به معنای نادیده گرفتن مشکلات زندگی و جامعه بلکه از زاویه ایی که به ما اجازه دهد احساساتی نشویم و رگ گردن مان، قلب درهم شکسته مان یا نفرت و خشم و ماتم مان، ما را از پای نیندازد.

آخرین نظریه ها ستاره شناسان اذعان می کند که انفجار غیرقابل تجسم «بیگ بنگ» برای پیدایش هستی، حدود ۱۴ میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته است. از حدود ۱۲ میلیارد سال پیش کهکشان ها و اختر ها شروع به ابراز وجود کردند.

تصاویری که در تلسکوپ هابل از کهکشانها تهیه می شود کوچکترین گوشه چشمی به دعواها و مشکلات و دستاوردهای سیاره کوچک ما نمی اندازد.  انگار که تحقیر و جنایات، خیانت‌ها، ذوق و شوق، گریه، رنج و غرور بشر، چنان ناچیز است که دیده نمی‌شود.

شاید با قرار دادن سیاره کوچک ما و همه اتفاقات شاد و غمگینش در کنار هستی بیکران،  بپذیریم که مشکلات ما و مسیر تمدنی ما، بخشی از انفجار غیرقابل تصوری است که به منجر به ایجاد میلیاردها میلیارد ستاره جهان شده است.

 

On the Wisdom of Space
http://www.thebookoflife.org/the-wisdom-of-space/

More from مرد روز
بزرگترین سایت پورنوگرافی و اطلاعاتی که از بشر دارد
پورنوگرافی در ذات خودش یک عمل طبیعی« خیال پروری جنسی» است. اتفاقی...
Read More