یک نگاه سکولار به جهان کهکشانها

در دنیای دیوانه و درهم ریخته ای زندگی می کنیم. برای همین با تمام وجود می خواهیم یک چشم انداز داشته باشیم. دل مان می خواهد نفس عمیقی بکشیم و به عظمت بیکران هستی که بیرون از سیاره ما قرار دارد بیاندیشیم.

آخرین نظریه ها که به امکانات نظارت ما از جهان متکی است اذعان می کند که انفجار غیرقابل تجسم «بیگ بنگ» برای پیدایش هستی، حدود 14 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته است. از حدود 12 میلیارد سال پیش کهکشان ها و اختر ها شروع به ابراز وجود کردند.

تصاویری که در تلسکوپ هابل تهیه می شود کوچکترین گوشه چشمی به دعواها و مشکلات و دستاوردهای سیاره کوچک ما نمی اندازد.  انگار که قتل ها و جنایت ها و خیانت ها، ذوق و شوق، گریه، رنج و غرور بشر چنان ناچیز است که دیده نمی شود.

تصاویر درخشان ستاره ها و حتی کهکشانها که تلسکوپ هابل برای ما می گیرد شگفت آفرین و شکوهمند است. به نظر می رسد چشم دوختن به این شگفتی، تاثیر معکوسی برای ما دارد. ما از عظمت هستی احساس حقارت نمی کنیم و شاید حتی بتوانیم به کمکِ پذیرش این بیکرانگی، نگاهی آرامتر و غیرواکنشی به مشکلات خودمان و بشر به طور کلی داشته باشیم. البته نه به معنای نادیده گرفتن بلکه از زاویه ایی که به ما اجازه دهد احساساتی نشویم و رگ گردن مان، قلب درهم شکسته مان یا نفرت و خشم و ماتم مان، ما را از تصمیم های منطقی دور نسازد.

می توانیم شاید با قرار دادن سیاره کوچک ما و همه اتفاقات شاد و غمگینش در زمینهِ واقعیتِ هستی بیکران،  بپذیریم که مشکلات ما و مسیر تمدنی ما، بخشی از انفجار غیرقابل تصور هر لحظه ای میلیاردها ستاره جهان در طی 14 میلیارد سال گذشته است و …

دنبال جواب قطعی و یقین قطعی و آرامش قطعی نباشیم.

 

On the Wisdom of Space
http://www.thebookoflife.org/the-wisdom-of-space/

More from مرد روز

جوانی و جاودانگی

عکاس معروف استرالیایی «ویی اسپیرز»، که سال‌ها در پاریس عکاس روزنامه‌نگار بوده...
بیشتر بخوان