عکس روز – واژنی از گل

هنرمند بلژیکی  Patrick Van der Elst  یک دکتر جراح است ولی سال ها است که به طور حرفه ایی عکاسی می کند.

tumblr_nn2axoKelE1rhza9ko1_1280
artwork by Patrick Van der Elst

More from مرد روز
پادشاه سمبلیک ژاپن بازنشسته می‌شود
امپراطور ژاپن Akihito بعد از ۳۰ سال سلطنت، بهار امسال، از سلطنت...
Read More