عکس روز – واژنی از گل

هنرمند بلژیکی  Patrick Van der Elst  یک دکتر جراح است ولی سال ها است که به طور حرفه ایی عکاسی می کند.

tumblr_nn2axoKelE1rhza9ko1_1280
artwork by Patrick Van der Elst

More from مرد روز
قدیمی ترین اجداد پستاندار بشر، نوعی موش است
جدیدترین دانش علمی بشر می گوید زمین حدود چهار و نیم میلیارد...
Read More