عکس روز – واژنی از گل

هنرمند بلژیکی  Patrick Van der Elst  یک دکتر جراح است ولی سال ها است که به طور حرفه ایی عکاسی می کند.

tumblr_nn2axoKelE1rhza9ko1_1280
artwork by Patrick Van der Elst

More from مرد روز

حقایقی در باره کالری مواد غذایی

[Total_Soft_Poll id="20"] [Total_Soft_Poll id="21"] [Total_Soft_Poll id="22"] [Total_Soft_Poll id="23"] [Total_Soft_Poll id="24"] [Total_Soft_Poll id="25"]...
بیشتر بخوان