دو تمرین برای حذف چاقی شکم

mh-lose-belly-fat

می گویند افراد ساکن کوهپایه ها نظیر کردها به خاطر موقعیت و تغذیه شان قدبلندتر هستند. اسکیموها در محیط  خیلی سرد قطبی،  برای گرم ماندن و از دست ندادن حرارت، قد کوتاه می شوند. یا ساکنین شرق آسیا نظیر ویتنام در محیط های جنگلی، به نفع شان است کوچکتر و لاغرتر باشند.

ولی فرق نمی کند کجا زندگی می کنیم و چه حالتی از بدن داریم چون به محض اینکه از 30 سالگی عبور کنیم بدن کم کم دستورات محافظه کارانه ای از مغز می شنود که باید بیشتر پس انداز کنی. این روزها پس انداز در حساب بانکی  خودش را نشان می دهد و در انسان اولیه، مرکز بدن یعنی شکم، به طور غریزی، غذای فشرده شده( چربی) برای روز مبادا پس انداز می کرد.

مغز هوشیار ما خیلی قدیم ها محاسبه کرد که در 20 سالگی قدرت تهیه شکار مثلا دو خرگوش را داریم ولی در 50 سالگی دو روز باید بدویم تا شاید یک شکار داشته باشیم. این دو تمرین ساده می تواند بخش قابل توجهی از ذخیره غریزی بدن مان را از بین ببرد چون عملا احتیاجی به آن نداریم بویژه اینکه خطرناک و کشنده هم می شود.

نوسان و چرخاندن وزنه – kettlebell swing

چمباتمه به همراه شنا – Squat Thrust

 

Lose Belly Fat with Just Two Exercises
http://www.menshealth.com/fitness/lose-belly-fat-two-exercises?cid=NL_DailyDoseNL_-_07232016_LoseBellyFatTwo_Module1&utm_source=HLH03&utm_medium=email&smartcode=YN_0005368785_0001562843

More from مرد روز
سلفی پا – امین ناصری از منچستر
سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر...
Read More