افریقای جنوبی و ادامه صحنه های نابرابر

JohnnyMiller_03

22 سال از پایان رسمی حکومت تبعیض نژادی افریقای جنوبی می گذرد. یکی از شگردهای حکومت سفیدپوست ها در معماری شهری این بود که دو جامعه سفید و سیاه را که طبعا به دلایل بیشمار  فقیر و غنی نیز بودند در کنار هم قرار دهد ولی کاملا مجزا…  در یک طرف خانه های بزرگ با دروازه های حفاظت شده و در طرف دیگر خانه های بسیار کوچک و در هم تنیده.

ایجاد یک مرز بسیار متفاوت بین محلات مسکونی سیاهان و سفیدپوستان، شگردی قدیمی که جدایی دو جمعیت اصلی  کشور را مدام به شهروندان گوشزد می کند. اتفاقی که همچنان در کشور آزاد شده افریقای جنوبی تکرار می شود. عکاس امریکایی ساکن افریقای جنوبی به  Johnny Miller تصمیم گرفت به کمک عکاسی با هواپیمای کنترل راه دور، صحنه های نابرابر را ثبت کند.

JohnnyMiller_08

JohnnyMiller_07 JohnnyMiller_06

JohnnyMiller_05

 

JohnnyMiller_02

JohnnyMiller_01

7536084-3x2-700x467

 

Aerial Shots That Demonstrate The Stark Divide Between Rich and Poor

Johnny Miller

More from مرد روز
رابطه آلت تناسلیِ شل و مرگ زودرس
شل شدن آلت تناسلی فقط یک خبر بد برای زندگی جنسی مردان نیست....
Read More