مردان، زنان جذاب، کاندوم

condom

آخرین تحقیق مرتبط با آموزش سلامت جنسی نشان داده است مردان در رویارویی با زنان جذاب، تمایل کمتری برای استفاده از کاندوم نشان می دهند.

در این سنجش به مردان تصاویر 20 زن را نشان دادند و از آنها خواستند از نظر خودشان، زیبایی شان را درجه بندی کنند.  در قدم بعدی از آنها پرسیدند که فکر می کنند با کدام شان می توانند سکس بدون کاندوم داشته باشند.

مطالعه فوق نشان داد که قضاوت مردان برای حفظ سلامت در حین رابطه جنسی، مبنای علمی درستی ندارد. برای مثال یکی از استدلال های اصلی مردان این است که فکر می کنند زنان زیباتر، بیشتر از دیگران از خودشان مراقبت می کنند و شانس داشتن بیماری های مقاربتی شان کمتر است.

مردانی که در این تحقیق شرکت کرده بودند در ضمن فکر می کنند هر چقدر خودشان جذابتر باشند خطر کمتری آنها را تهدید می کند و از کاندوم کمتر استفاده می کنند.

در تحقیق فوق در ضمن پی برده اند که مردان اگر در یک رابطه جنسی از سن کمتری برخوردار باشند  بهای کمتری به استفاده از کاندوم می دهند. مردان در ضمن فکر می کنند اگر زنی از جذابیت کمتری برخوردار است شانس داشتن بیماری های مقاربتی اش بیشتر است و درصد استفاده از کاندوم شان بیشتر می شود.

محققین این بررسی تلاش شان این بود که نشان دهند بخش قابل توجهی از تربیت جنسی بخصوص در زمینه سلامت جنسی، بر پایه باورهای حسی و نادرست است و مدارس، والدین و موسسات بهداشتی باید تاکید بیشتری بر تربیت سالم جنسی به خرج دهند.

 

Attractive Women May Impact A Man’s Desire To Wear Condoms

http://www.medicaldaily.com/attractive-women-condoms-safe-sex-390566

More from سعید داورپناه
تگ دارهای ایران و دختران V. I. P
  محافل معروف به « سوسایتی» از دوره شاهان و اشراف اروپا وجود...
Read More