گوگل و حقایق جالب- گوریل ماده و قرص ضد حاملگی

به گوریل های ماده در باغ وحش‌، برای جلوگیری از بارداری، قرص ضد حاملگی می دهند که برای زنان بشر ساخته شده است. تحقیقات ژنتیک نشان داده است که ۹۸ درصد ژن گوریل ها با ما انسانها مشترک است.     

دوستی ها اگر از هفت سال عبور کنند معمولا ماندگار خواهند شد

تعداد میکرب های که بر روی سطح پوست پشت بدن ما جا خوش کرده اند به اندازه تعداد بشری است که روی سطح سیاره زمین به سر می برند.  بیش از ۱۰هزار نوع میکروب در درون شکم ما مشغول همزیستی با ما هستند.آخرین تخمین ها می گوید حدود ۱۰۰ میلیارد باکتری در بدن ما وجود دارند.

رشد گوش و دماغ انسان در طول زندگی متوقف نمی شود

یوتیوپ بیش از ۱۳۵ میلیون ویدئوی توضیحی در باره چیزهای مختلف دارد و« چگونه ببوسیم» بیشترین جستجو و بازدید را به خود اختصاص داده است

یک پنجم بشر به برق دسترسی ندارد

ماشین اسپورت آلمانی بوگاتی مدل ویرون، هزینه سرویسش 21  هزار دلار  می شود

bug_grand_sport_vitesse_01

دامداران اسکاتلندی برای کاهش تصادفات دام با ماشینها، آنها را رنگ می کنند

928979_28b0_1024x2000

IMAGE SOURCE

http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/image/235