مردان در مقابل زنان جذاب، هوش و حواس ندارند

بسیاری از ما مردان می توانیم به خاطر بیاوریم لحظات بسیار ناراحت کننده ای را که ناخوداگاه برای جلب توجه زن جذابی که در روبروی مان قرار گرفته بود رفتار و اعمال نه چندان هوشمندانه از ما سر زده است.

30-Facts-about-Guys-That-Can-Help-You-Read-His-Mind

بررسی های انجام شده در کتاب« روانشناسی اجتماعی و جذابیت» می گوید با وجود اهمیتی که زنان و مردان برای هوش قائل هستند ولی مردان در حین صحبت با یک زن جذاب، درک و هوش شان کمی مختل می یابد. اتفاقی که دانستن آن، باعث می شود از خطای کمتری در ملاقات های اول برخوردار شویم.

در آزمایشات گوناگون، ابتدا به مردان شرکت کننده در سنجش ها، تمرین های کوچک ذهنی می دادند و بعد آنها را برای دقایقی با زنان جذاب روبرو می کردند. وقتی که دوباره تکالیف ساده ذهنی به انها داده می شد مشخص می شد که سیستمِ درک و شعورشان به طور کوتاه مدت تقلیل یافته است.

اکثر جواب ها به واکنش ساده و غریزی مردان ختم می شد که محور آن، تلاش مردان برای تحت تاثیر قرار دادن زنان جذاب بود. چون برنامه اصلی و همیشگی ما، به طور ناخودآگاه، همچنان در پی یافتنِ زوج مناسب برای  تولیدمثل بیشتر و موفق تر است.

نکته جالب در همه تحقیقات مشابهی که از سال 2009 تاکنون صورت گرفت این است که مردان، به دلیل تمرکز و تلاش بیش از حدِ شعورشان برای جلب توجه زنان جذاب، تقریبا همه موتور ذهنی شان را صرف این نیت می کنند و به نوعی برای مدت کوتاهی ذهن شان از تب و تاب می افتاد.

خوشبختی اصلی این است که تاثیر فوق بسیار کوتاه مدت است.

Does Talking to an Attractive Woman Make Men Dumber?
https://www.psychologytoday.com/blog/dating-and-mating/201605/does-talking-attractive-woman-make-men-dumber

Men lose their minds speaking to pretty women
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/6132718/Men-lose-their-minds-speaking-to-pretty-women.html

Hot Women Make Men Dumb and Dumber

IMAGE SOURCE
http://www.lovepanky.com/women/understanding-men/facts-about-guys

 

More from ماهان طباطبایی

طبیعت فقط برای جوانی بها قائل است

بر اساس تئوری تکامل، شانس زنده ماندن و تکرار نسل در سریعترین و...
بیشتر بخوان