چرا در بعضی کشورها، لبخند زدن رسم نیست

انگلیسی ها معروفند به نشان دادن یک لبخند به هر آدمی که از جلوی شان رد می شود. روس ها می گویند «لبخند بدون دلیل نوعی حماقت است» و بی شک بعضی فرهنگ ها به شکل های مختلف این احساس را ایجاد می کنند که لبخند زدنِ بی دلیل، غیرعادی است.

در فرهنگ خود ما ایرانیان هم از دیرباز مردم احساس خوبی نسبت به شادی و خنده ندارند. در بعضی نقاط ایران مثلا در مازندران این اصطلاح قدیمی وجود دارد که:« پشت هر خنده ای حتما یک گریه نهفته است»

در  تحقیق جدیدی توسط یک پروفسور روانشناس و عضو آکادمی علوم لهستان مطرح شد که مردم جوامعی که ثبات اقتصادی و اجتماعی ندارند احساس خوبی نسبت به آدم های شاد ندارند.

به نظر او در سرزمین هایی که حرمت انسانها رعایت نمی شود به آدم هایی که شادند و لبخند می زنند به دیده شارلاتان نگریسته می شود. او می افزاید مردم پیش خود می پرسند در میان این همه دزدی، رشوه، باندبازی، ناامنی، گرانی و بی ثباتی، اصلا چطور می توان لبخند زد؟ ساده ترین پاسخ این است که افراد شاد و خندان، شاید از فساد موجود سود می برند.

دکتر Kuba Krys برای رسیدن به این نظریه در وهله اول نسبتِ فساد اداری و اقتصادی دهها کشور را جمع آوری کرده است و نسبت بی ثباتی جامعه را در برابر واکنش شان به افراد خندان و متبسم قرار داده است. او حتی  8 عکس از آدم  های خندان و معمولی را به آفراد 42 کشور مختلف نشان داده است تا حدس بزنند کدام یک از افراد درون تصاویر از نظر آنها، قابل اعتماد تر هستند.

جمعبندی  تحقیقاتش در برگیرنده آمار و پرس و جو در بین بیشتر از 60 کشور جهان بوده است. او در تحقیقش متوجه شده است که هر چه جوامع از نظر اقتصادی فاسد تر و بی درو پیکر تر باشند لبخند و خندیدن افراد، حیله گرانه تر فرض می شود.

 

Why Some Cultures Frown on Smiling
http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/05/culture-and-smiling/483827/

http://link.springer.com/article/10.1007/s10919-015-0226-4/fulltext.html
https://www.researchgate.net/publication/240475527_Cultures
_Leadership_and_Organizations_GLOBE_Study_of_62_Societies

 

More from مرد روز

مردان سکس بیشتر می خواهند، زنان سکس بهتر

همیشه صحبت از این بود که مردان مهربان و مودب، مورد توجه...
بیشتر بخوان