خصوصیات مردانِ زن ذلیل

henpecked

ماجرای زن ذلیلی یا به قول فرهنگ عامه در زبان انگلیسی henpecked husband یک پدیده بومی یا منطقه ای نیست. واقعیت این است که مردان ضعیف النفس که با همه وجود و به هر قیمتی، همواره خواهان تبعیت از زنان می باشند در دوره معاصر ساخته نشده است.

نگاه تاریخی به وجود مردان زن ذلیل، نشان می دهد که شکل گیری این نوع مرد، بیشتر از همه، یک هشدار تربیتی برای آموزش نقشِ یک مرد واقعی بوده است. یا به عبارت دیگر دلیل ایجاد یک تیپ خاص از مرد ضعیف النفس در فرهنگ عامه، به خاطر این بوده است که مردان یاد بگیرند چه کارهایی نباید بکنند تا مبادا در معرض تمسخر سایر مردان قرار بگیرند.

در فرهنگ عامه و قدیمی  شمال اروپا، اصطلاح « مطیعِ زن بودن» henpecked husband  به مردانی اشاره می کند که از زنان شان اطاعت بی چون وچرا دارند. مردانی که برعکس سایرین به میخانه نمی رفتند و ناچاربودند در خانه بمانند. ریشه این کلمه حتی به کمی قدیمی تر در زبان آلمانی بر می گردد که در ادبیات عامه، صحبت از مسابقه ای بود که در روز عروسی بین زن و شوهر در می گرفت و هر کدام سعی می کردند روی پای همدیگر قدم بردارند. هر کدام شان بازی را می برد به معنی تسلط و توفق او بر همسرش بود.

نقاشی هایی از سقراط به عنوان یک مرد زن ذلیل نیز به جا مانده است که زنش در حال ریختن پارچ آب بر روی سر او است. گزنفون مورخ و فیلسوف در یکی از آثارش رسما به مشکل سقراط و تلاش مایوسانه او برای خشنود سازی زنش یاد کرده است.

henpecked_socrates

هنوز به این سئوال پاسخ داده نشده است که چرا مردِ زن  ذلیل وجود دارد چون رسیدن به یک جواب برای این پدیده بشری شاید ماهیت آن را محدود می کند. مردان با هم فرق دارند. نقش زنان قوی با شخصیت های بلندپرواز و قدرت طلب، در شکل گیری بخشی از مردان زن ذلیل بی تاثیر نبوده است.

بعضی مردان ذاتا خجول و شرمگین و بی بنیه هستند. بعضی ها از دلرحمی بیش از حد تا مرز توهین و تحقیرخویش را در خود دارند. بسیاری از مردان، اخلاق زن ذلیلی را از والدین شان اکتساب می کنند یا بر عکس، به خاطر محرومیت از داشتن پدر، صفات و رفتار های ضعیف در آنها بیشتر جاخوش می کند.

بعضی از مردان از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند. خود را غیرعادی و زشت و دوست نداشتنی از طرف زنان می بینند و برای  جذب زنان، به هر تحقیری تن می دهند. بعضی از مردان قادر به برطرف کردن نیازهای جنسی همسران شان نیستند و سعی می کنند با کوتاه امدن از همه حقوق خود در زندگی مشترک، کمبود خود را جبران کنند.

بعضی زنها ذاتا ریاست طلب و اهل امرو نهی و غرولند همیشگی هستند و مردان زندگی شان، دیر یا زود تسلیم ِ بداخلاقی  همسرشان می شوند. لیست دلایل « زن ذلیلی» به اندازه تک تک آدم های روی زمین می تواند کم و زیاد شود.

Housework. این نوع مردان، البته می توانند دست از ایجاد خشنودی بی حد و مرز زنان خود  بردارند و ضمن رعایت یک مرام ساده شخصیتی، سعی کنند شروع کنند یک مرد معمولی بشوند.

مردان زن ذلیل باید بیاموزند که نباید یک مقوا، مدام بر گردنشان آویزان باشد که لیستی از کارهایی که باید برای رضایت کامل زنان شان انجام دهند بر آن نوشته شده باشد. این معنایش این نیست که مهربان و حامی و محترم نباشند. برعکس، فقط سعی کنند مثل هر انسان دیگر، حاملِ تابلویی از خواسته ها، آرزوها و تمناهای خود در زندگی باشند.

 

 

The fear of compliance: the cultural tales of the henpecked husband

Stop Living for the Approval of Women

مرد روز در تلگرام

More from ماهان طباطبایی

چهار نوع شخصیت بدجنس و خطرناک

تیم تحقیقاتی روانشناس امریکایی دکتر Delroy L. Paulhus  در گزارشی که در « علم...
بیشتر بخوان