خیلی‌ها سکس ندارند و این طبیعی و عادی است

a1820420773_10

در دسترس نبودن سکس، فقط محدود به مجرد‌ها نیست. تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از افراد متاهل نیز به دلایل مختلف قادر به برطرف کردن نیاز جنسی خود از طریق همسران خود نیستند. ولی به خاطر حفظ پیوند زناشویی، رفاقت و عادت، امنیت اقتصادی و حفظ فرزندان‌ شان، اعتراضی نمی‌کنند.

چون در جامعه، سکس بیشتر، نشانه موفقیت مالی و موقعیت اجتماعی است. این شبهه حتی در ذهن افراد موفق ایجاد می شود که پس آدم‌های کامل و خوشبختی نیستند.

متاسفانه این روز‌ها چشم به هر سو بگردانیم با بوق و کرنا به آدم‌ها گوشزد می‌کنند که سکس و رابطه جنسی خوب است، مهم است، بشتابید و سهم خود را بگیرید. همه قرار است عاشق باشند و حسودی، خیانت، طلاق و دل‌شکستگی، از اخبار روزانه جراید عمومی است. از نوجوانان تا سالمندان در این موج وسیع کامیابی، با تمام توان تلاش می‌کنند تا از قافله عقب نمانند.

البته، سر و صدایی که برای گسترش فعالیت‌های جنسی برپا است با واقعیت زندگی جنسی بسیاری از افراد اجتماع همخوانی ندارد چون گروه زیادی از افراد جامعه سکس ندارند.

آنها که سکس ندارند به خاطر توقعات ایجاد شده، اعتماد به نفس شان را از دست می دهند. از مهمانی‌ها و تجمعات دوستانه دوری می کنند. به سر و وضع خود نمی رسند. بر وزن شان اضافه می شود و به تدریج از آرزوی ازدواج و تشکیل خانواده نیز دست برمی دارند.

این نوع افراد در بسیاری از موارد مشکل یا نقص فیزیکی یا روحی ندارند ولی به خاطر هیاهوی الکی، متوجه نمی شوند که سکس نداشتن طبیعی و عادی است

 

Sexless in The City
http://www.webmd.com/men/features/sexless-in-the-city

More from مرد روز
کلاغ‌های رفتگر در یک پارک فرانسوی
استفاده از روش تحقیق  توام با پاداش را در باره بسیاری از...
Read More