چرا درصدی از بشر همجنسگرا است

آمار جهانی نشان می دهد که حدود سه درصد انسانها، همجنسگرا هستند. به همین دلیل با وجود لعن و نفرین و حتی مجازات مرگ، از دوران قدیم تاکنون از تعدادشان کاسته نشده و حالا که حق کار و تحصیل و ازدواج رسمی دارند نیز بر درصدشان اضافه نشده است. آنها چون فرصت ابراز وجودشان بیشتر شده است قابل روئیت تر شده اند.

اما چرا سهم حدوداً سه درصدی همجنسگراها در طول تاریخ تمدن تقریبا ثابت مانده است؟ چرا همجنسگرایی محدود به انسانها نیست و در ۴۰۰ نوع موجود دیگر از دلفین تا کرم خاکی نیز ثبت شده است؟

چون بشر همجنسگرا در طول تاریخ، فرصت و جرئت ابراز وجود نداشتند ناگزیر تن به ازدواج و تولیدمثل می دادند و برای همین، خصوصیات ژنتیکی شان تداوم پیدا کرد. فقط در طی نیم قرن اخیر است که از پستوی همیشه مخفی شده بیرون آمده اند و شانس زندگی دلخواه و امنیت حقوقی و حتی زناشویی برایش کم کم میسر شده است.

 تئوری هورمون مردانه کمتر 

تحقیقات نشان داده است درصد کمی از مادرانی که فرزند زیاد دارند، بدن شان برای جلوگیری از تولد بیشتر فرزند، هورمون های مخصوصی ترشح می کند تا سرعت تولیدمثل را کمتر کند. عملی که باعث می شود فرزندان بعدی، از هورمون های مردانه کمتری برخوردار باشند.

تداوم بقا از طریق طرفداری از قوم و خویش

تئوری « حمایت از فامیل  یا  » می گوید به طور غریزی ما از فامیل دفاع می کنیم چون ژن مشترک با هم داریم. این حقیقت  باعث می شود حتی اگر من فدای فامیل شوم خصوصیات ژنتیکی من همچنان از طریق فرزندان فامیل و قبیله، تداوم می یابد.

در بسیاری از پستانداران و پرندگان نیز مراقبت از فرزندان برادر و خواهر و فامیل دیده شده است. مثلا چندین پرنده مونث، از تخم های لانه خواهر یا برادرشان مراقبت می کنند. چون به طور غریزی به جای ایجاد کپی ژنتیکی از خودشان از طریق تخم گذاری، با کمک در پرورش و بقای فرزند فامیل، که حامل  خصوصیات ژنتیک آنها است بقای خودشان را تضمین می کنند. به عبارتی ساده تر، هر چهار خواهر یا برادرزاده، از نظر ژنتیک مساوی است با یک فرزند …

حضور همجنس گراها در فامیل و قبیله بشر نیز یک فرصت مراقبت و نگهداری از کودکان اعضای دیگر خانواده می تواند باشد بخصوص که گی ها مسئولیت پذیری نوع مادرانه شان به دلیل هورمون های زنانه، شبیه مادران واقعی بچه ها است. به عبارت دقیق تر، گی ها و لزبین ها خودشان شاید تمایلی به بچه داشتن نشان نمی دادند ولی به تضمین بقای کودکان فامیل کمک می کنند.

همجنس گرا ها افراد بیمار و روانی نیستند. آنها تصمیم نمی گیرند که گی یا لزبین باشند. برای همین قرار نیست همجنسگرایان را با دانش پزشکی و روانشناسی مداوا کرد یا با مجازات های سنگین، رفتارشان را تغییر داد.

The evolutionary puzzle of homosexuality
http://www.bbc.com/news/magazine-26089486

Three Reasons Gay Men Exist (And One Myth)

5 Big Ideas About The Origins of Homosexuality
https://www.psychologytoday.com/blog/naturally-selected/201212/5-big-ideas-about-the-origins-homosexuality

The Gay Gene: New Evidence Supports an Old Hypothesis
http://bigthink.com/think-tank/the-gay-gene-new-evidence-supports-an-old-hypothesis

Image source
http://www.vice.com/read/the-gay-gene-wont-save-us-969

TED Talk: How Homosexuality Benefits Evolution

More from مرد روز