کاریکاتوریست ها و کفش ها

More from مرد روز

کاریکاتور روز – آثار علی میرایی

علی میرایی از 12 سالگی کاریکاتورهایش در مطبوعات کشور منتشر شده است....
بیشتر بخوان